Javne objave

avg 2020 07

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-53/2020       

 

Občina Jesenice na podlagi 5., 9., 65. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), ter 19. člena, v povezavi z 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in na podlagi vloge STRABAG AG, podružnice Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za oddajo v najem dela nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1401/5, in sicer za namen vzpostavitve začasne uvozno-izvozne poti–rampe, ki bo služila potrebam transporta materiala v okviru izvedbe projekta Varnostno tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke, investitor Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo; izbrani izvajalec STRABAG AG DIREKTION IC, Ingenieurtiefbau. Obseg oddaje dela predmetne nepremičnine je razviden iz priložene grafične situacije.

 

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. 

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev in sicer od 30.8.2020 do 30.4.2021. Izhodiščna (najnižja) najemnina za celotno dobo najema znaša 2.053,36 EUR. DDV se v skladu z 2. točko prvega odstavka 44. člena ZDDV-1 ne obračuna. Najemnina se plača v naprej in sicer za celotno dobo predvidenega najema, torej 8 mesecev, v roku 8 dni od izdaje računa. Pravočasno plačilo celotne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu ravnanja z nepremičnim premoženjem osebe javnega prava je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št.: 04 5869 280. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

       OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Blaž Račič

Prebrano 499 krat Nazadnje urejano na petek, 07 avgust 2020 09:11