Javne objave

sep  2020 10

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-60/2020 
Datum: 8.9.2020           

Občina Jesenice na podlagi 5., 9., 65. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), ter 19. člena, v povezavi z 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in na podlagi vloge RS Baltic d.o.o., Udarna ulica 11, 4270 Jesenice, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za oddajo v najem dela nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 2235/2, v izmeri 62,50 m2 ter obsegu kot je razviden iz priložene grafične situacije (5 parkirnih mest), za potrebe obratovanja poslovnega prostora - gostinskega lokala na naslovu Cesta Borisa Kidriča 13, Jesenice.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale.

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemno razmerje se sklepa za določen čas 5. let z možnostjo podaljšanja oziroma sklenitvijo novega razmerja, skladno z veljavnimi predpisi. Izhodiščna (najnižja) mesečna najemnina za najem dela navedene nepremičnine znaša 62,50 EUR/mesec, brez DDV. DDV se obračuna skladno z 2. točko prvega odstavka 44. člena ZDDV-1. Najemnina se plača v naprej. Rok za plačilo najemnine je 8 dni od izdaje računa. Pravočasno plačilo celotne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu ravnanja z nepremičnim premoženjem osebe javnega prava je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št.: 04 5869 280. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

       OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Blaž Račič

Prebrano 591 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave