Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

okt 2019 10

Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt Energetskega pogodbeništva za Vrtec Jesenice – enota Angelce Ocepek

Občina Jesenice na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja predmetni javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove in storitev energetskega upravljanja za objekt Vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek v lasti Občine Jesenice, po sistemu energetskega pogodbeništva.

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, ZJZP, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Splošne informacije o projektu

Ime projekta: Javno zasebno partnerstvo za izvedbo projekta energetske prenove Vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek v lasti Občine Jesenice.

Številka javnega poziva: 430-35/2019

Vrsta postopka: Poziv promotorjem na podlagi 32., 33. in 34. člena ZJZP v okviru predhodnega postopka javno-zasebnega partnerstva na podlagi prvega poglavja III. dela ZJZP.

Kratek opis predmeta poziva: Občina Jesenice poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: promotor) k podaji vlog o zainteresiranosti za projekt javno - zasebnega partnerstva za izvedbo "Energetska sanacija vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek ter njeno energetsko upravljanje" v okviru katerega je predvidena izvedba potrebnih gradbenih del ter energetsko upravljanje vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek, na naslovu Ceste Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.

Zasebni partner mora pri predlogu ukrepov za doseganje prihrankov energije in znižanje rabe energije v navedenem objektu javnega partnerja upoštevati vse zakonske in podzakonske akte, ki določajo pogoje in normative uporabe oziroma izvedbe dejavnosti, ki se izvajajo v objektu. Predlagani ukrepi in storitve naj temeljijo na analizah in ocenah promotorja, katerih rezultat bo prihranek, ki ga bo zasebni partner zagotavljal javnemu partnerju ob upoštevanju ukrepov iz točke Informacije o projektu – predvideni ukrepi (II. Predviden obseg ukrepov).

Več o javnem pozivu med priloženimi dokumenti.


 

18.10.2019
Občina Jesenice kot naročnik oz. javni partner podaljšuje končni rok oddaje vloge o zainteresiranosti za en teden. Končni rok za oddajo vlog je 25. 10. 2019 do 10:00 ure. Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, dne 25. 10. 2019 ob 12:00 uri.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 10.10.2019
  • Veljavno do: 18.10.2019
Prebrano 1617 krat Nazadnje urejano na četrtek, 05 avgust 2021 10:15

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave