Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

okt 2019 17

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za določen čas v sprejemni pisarni KOORDINATOR VI (šifra J016018, DM št. 83)

Številka: 110-13/2019

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) objavlja

 

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za določen čas v sprejemni pisarni

KOORDINATOR VI  (šifra J016018, DM št. 83)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti naslednje pogoje:

 1. izobrazba:
 • višja strokovna izobrazba - 16101
 • višješolska izobrazba (prejšnja) – 16102
 1. delovne izkušnje:
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
 1. Posebni pogoji:
 • strokovni izpit iz upravnega postopka

V kolikor izbrani kandidat ne bo imel opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Delovne naloge koordinatorja VI:

 • koordiniranje poslovnih stikov,
 • posredovanje informacij in sprejemanje vlog,
 • blagajniško poslovanje,
 • evidentiranje in knjiženje vhodnih dokumentov,
 • pomoč pri razvrščanju, klasifikaciji in odpravi dokumentarnega gradiva,
 • pomoč pri urejanju dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 • nadzor nad prihodi in odhodi delavcev ter obračun odsotnosti,
 • izdelovanje manj zahtevnih poročil,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • izdajanje pisarniškega materiala in koordinacija dela čistilk v času odsotnosti ekonoma,
 • urejanje knjižnice,
 • druga upravna in strokovna opravila s področja splošnih zadev in družbenih dejavnosti.

 

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu) ter
 • funkcionalna znanja.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, C. železarjev 6, Jesenice, oz. v drugih prostorih, kjer Občina Jesenice opravlja svoje naloge. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem dopustu (od decembra 2019 do novembra 2020), ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-13/2019 – koordinator VI« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 25.10.2019. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Občina Jesenice

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 17.10.2019
 • Veljavno do: 25.10.2019
Prebrano 1806 krat Nazadnje urejano na petek, 21 maj 2021 13:40

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave