Javni razpisi

jun  2020 09

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turistične prireditve v občini Jesenice v letu 2020

Na podlagi Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. list RS št 35/2015, z dne 22.5.2015 in spr.; v nadaljevanju Odlok), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZVEDBE

TURISTIČNE PRIREDITVE V OBČINI JESENICE V LETU 2020

(druga turistična prireditev)

IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turistične prireditve, ki pospešuje turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka. Na podlagi 7. člena Odloka se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancirala priprava in izvedba ene zvrsti turistične prireditve in sicer druge turistične prireditve.

UPRAVIČENCI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS

Upravičenci do dodelitve sredstev so organizatorji prireditev, ki so opredeljeni v 8. členu Odloka in sicer:

 • neprofitne organizacije (društva, javni zavodi in njim sorodne neprofitne institucije),
 • gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki posamezniki.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

2.940,00 € 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Javni razpis je bil dne 9.6.2020 objavljen na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec
 3. Finančni načrt in finančno poročilo (excel datoteka)
 4. Merila za vrednotenje turistične prireditve
 5. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
 6. Primer pravilno opremljene ovojnice
 7. Vsebinsko končno poročilo o izvedbi turistične prireditve
 8. Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. List 35/2015, z dne 22.5.2015 in spr.).

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge morajo biti najpozneje do vključno ponedeljka, 6.7.2020, oddane v sprejemno pisarno oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 9.6.2020
 • Veljavno do: 6.7.2020
Prebrano 1297 krat Nazadnje urejano na četrtek, 05 avgust 2021 10:07