Javne objave

Aug 2015 28

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Jesenice

Občina Jesenice javno razgrinja dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Jesenice.

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka 31. avgusta do petka 2. oktobra 2015 v prostorih Občine Jesenice na sedežih vseh krajevnih skupnosti v občini Jesenice ter na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si, v razdelku Javne objave, povezava Javna razgrnitev OPN. Javna obravnava bo potekala v sredo 30. septembra 2015 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Jesenice lahko, med javno razgrnitvijo in obravnavo le tega, vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki dajo pripombe in predloge. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do konca javne razgrnitve.

Povezava na grafični del OPN

http://gis.iobcina.si/gisapp/?a=jesenice&URL=168f5bfb-33cf-444e-a134-72d5d2f04331

V priloženih dokumentih, si lahko ogledate :

  • Sklep o javni razgrnitvi OPN
  • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice
  • Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov po EUP
  • Obrazec za pripombe
Read 2741 times Last modified on Friday, 28 August 2015 12:13

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave