Javne objave

Feb 2016 09

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice, ki so bila dana v času javne razgrnitve od 31. 8. 2015 do 2. 10. 2015.

V času javne razgrnitve so bil preko elektronske pošte, v knjige pripomb na mestih javne razgrnitve ter na seji Občinskega sveta občine Jesenice dane pripombe. 

Več v priloženem dokumentu.

Read 1859 times Last modified on Tuesday, 19 April 2016 10:48

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave