Novice

Janko Rabič

 

Krajevna skupnost Hrušica in Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Hrušica sta pri spomeniku na Belem polju pripravili spominsko svečanost v spomin na 45 padlih talcev, na 42 izgnanih družin v taborišča ter vse žrtve druge svetovne vojne. Zbrani, med katerimi sta bila tudi podžupana občine Jesenice Vera Pintar in Miha Rebolj, so spet obudili spomine na takratne težke čase okupatorjevega terorja z zavedanjem, da Slovenci morajo biti ponosni na prednike, ki so v prelomnih časih, ko je grozilo uničenje, asimilacija in preselitev, znali stopiti na pravo stran. Pomembno je, da se danes govori o vrednotah NOB in OF in da jih bolj spremljajo in se z njimi seznanjajo mlade generacije. V kulturnem programu so nastopili Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora ter recitatorji Helena Grzetič, Marinka Čebulj, Francka Leskovar in Stanka Mrak Kaplan.

Na Gimnaziji Jesenice so letošnje praznovanje 70-letnega jubileja zaokrožili z novim velikim učnim uspehom dijakinj in dijakinj. Splošno maturo je od 81 uspešno opravilo 79 dijakinj in dijakov oziroma 97,5 odstotka. To je za dva odstotka bolje od slovenskega povprečja. Imajo štiri zlate maturante.

Najuspešnejša s 34-timi točkami je Sara Jensterle z Bleda, ki je tudi edina z vsemi osvojenimi točkami na Gorenjskem. Ema Ahačič z Jesenic je osvojila 31 točk, po 30 točk pa Meta Pirc iz Žirovnice in Maja Smolej iz Begunj. Na podelitvi spričeval je dijakinjam in dijakom za učni uspeh čestitala ravnateljica magistrica Lidija Dornig.

Na dan državnosti je Občina Jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice organizirala šesti pohod na Golico. Na priljubljeni vrh v Karavankah se je povzpelo okoli petsto planincev, kar je rekord na dosedanjih pohodih. Med pohodniki je bila večina domačinov, pridružili pa so se jim tudi pohodniki iz sosednjih občin in drugih slovenskih krajev. Čudovito vreme je poskrbelo, da so se vsem pohodnikom ob hoji po pobočjih Golice odpirali čudoviti pogledi na sosednjo Koroško in na Gorenjsko.

Po vrnitvi z vrha sta udeležence pri koči na Golici pozdravila in jim ob dnevu državnosti čestitala predstavnica Občine Jesenice Ivanka Zupančič in predsednik Planinskega društva Jesenice Vlado Hlede, v kulturnem programu pa je nastopil Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora. Osebje v koči je za poskrbelo za malico, prvih 300 pohodnikov pa je prejelo tudi pohodniško majico. Med udeleženci je bilo veliko stalnih, ki se redno udeležujejo pohoda in praznični dan preživijo v lepi gorski naravi v osrčju Karavank. Najmlajša je bila manj kot trimesečna Jona Baloh iz Žirovnice, ki sta jo starša Polona in Miha prinesla prav na vrh Golice. Da so vsi udeleženci hodili varno, pa so poskrbeli tudi člani Gorske reševalne službe Jesenice.

Člani sveta krajevne skupnosti Plavž na Jesenicah so v sredo, 10. junija na 5. redni seji osrednjo pozornost namenili obravnavi namere, da bo družba Si.mobil na zgradbi Zdravstvenega doma Jesenice postavila novo bazno postajo. Predstavnika družbe in izvajalca sta pojasnila, da bodo s tem izboljšali signal do uporabnikov v tem delu mesta. Direktor Zdravstvenega doma Jesenice primarij Saša Letonja je poudaril, da bo to pridobitev, predvsem glede izboljšave pokritosti signala za mobilno telefonijo ter tudi prednosti, ki jih prinaša sodobna tehnologija za prenos različnih podatkov. Kljub zagotovilom, da ne vplivov na okolje prekoračitev sevanja, so člani sveta v razpravi izrazili več dilem. Zanimalo jih je zakaj mora biti bazna postaja ravno na zgradbi Zdravstvenega doma in ne na kakšnem drugem objektu. Poudarili so, da gre za občutljiv problem v krajevni skupnosti, ki je z več kot sedem tisoč prebivalci največja v občini Jesenice. Po razpravi so sprejeli sklep, da ne podpirajo izgradnje bazne postaje. Investitorju so tudi predlagali, da najprej preveri na Upravni enoti Jesenice ali je glede na občinski prostorski načrt lokacija primerna.

Poleg tega so na seji obravnavali problematiko prometa v mestu Jesenice s poudarkom na krajevni skupnosti Plavž. Največji problem so parkirišča, saj jih manjka kar 1150. Na njihovem območju ni urejenih kolesarskih stez, problem so prehodi s Plavža preko železniških tirov na Prešernovo ulico. Na seji so sprejeli program praznovanja krajevnega praznika in potrdili dobitnici priznanj za pomemben prispevek pri delu in razvoju krajevne skupnosti.

V prostorih Občine Jesenice je v sredo, 10. junija ob prisotnosti župana Tomaža Toma Mencingerja potekal slavnostni podpis pogodbe o delovanju in sofinanciranju regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez na Jesenicah. Športna zveza Jesenice je leta 2007 prevzela vodenje regijske pisarne in v tem obdobju dosegla pomembne rezultate in sodi med zelo dejavne v Sloveniji. Z novo pogodbo se spreminja organiziranost, vzpostavljajo se dodatne naloge regijske pisarne, s tem pa tudi višina financiranja. Predmet pogodbe je izvajanje svetovalnih in drugih nalog za vseh 18 gorenjskih občin, pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez v občinah, kjer jih ni in je izražen interes društev za njihovo ustanovitev.

Pogodbo sta podpisala podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije mag. Janez Sodražnik in vodja regijske pisarne na Jesenicah Branko Jeršin. Zavzela sta se uspešno uresničevanje sprejetih obveznosti s glavnim namenom, da se šport še bolj približa ljudem. Župan Tomaž Tom Mencinger je pohvalil dosedanje delo regijske pisarne na Jesenicah in sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije. Izrazil je velik ponos za več kot sto športnikov olimpijcev v tem delu Gorenjske, od Rateč do Rodin.

Krajevna skupnost Plavž je po lanski združitvi treh manjših z več kot sedem tisoč prebivalci največja v občini Jesenice. Člani sveta se prizadevajo, da bi na območju z  gosto naseljenostjo, v sodelovanju z občino Jesenice, uspešno uresničili  pomembne naloge, predvsem na komunalnem področju in pri izgradnji otroških igrišč. Poleg resnih in odgovornih nalog pozornost namenjajo tudi prijetnejšim stvarem. V soboto, 6. junija so v okviru krajevnega praznika organizirali pohod za krajanke in krajane preko Plavškega Rovta v  Planino pod Golico. Pri Kmečkem turizmu Betel je sledilo srečanje s športnimi igrami. Predsednica sveta krajevne skupnosti Plavž Ivanka Zupančič je najboljšim podelila kolajne in praktične nagrade. To so bili : Mirjana Planinčič, Blaž Bergant, Branko Jazbinšek, Joži Milenkovič in Marija Jazbinšek.

Ob letošnjem Tednu gozdov od 25. do 30. maja so pri Zavodu za gozdove Slovenije – organizacijski enoti Bled v okviru različnih aktivnosti pripravili že tradicionalni likovni natečaj učencev osnovnih šol Zgornje Gorenjske. Letos so se odločili za temo pogozdovanja oziroma obnove gozdov, ki je zaradi vremenskih  ujm za  Gorenjsko trenutno zelo aktualna.
Na natečaju so sodelovali učenci dvanajstih osnovnih šol in podružnic, med drugim tudi OŠ Koroška Bela in OŠ Poldeta Stražišarja z Jesenic. Narisali so več kot 350 risb, razstavo likovnih izdelkov učencev pa so v okviru Tedna gozdov letos pripravili v dvorani Kolpern na Stari Savi na Jesenicah. Razstavo je odprla podžupanja občine Jesenice Vera Pintar, o Tednu gozdov in razstavi pa sta spregovorila vodja blejske organizacijske enote Zavoda za gozdove Slovenije Andrej Avsenek in direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič. Akademska slikarka Melita Vovk, ki je izbrala risbe za razstavo, je pohvalila zavzetost in ustvarjalnost učencev, v kulturnem programu pa so nastopili učenci Glasbene šole Jesenice.
Učencem, ki so izdelali najboljše risbe, so podelili tudi priznanja in nagrade. Poleg risb učencev je v dvorani Kolpern do 19. junija skupaj na ogled tudi del razstave Gornjesavskega muzeja Jesenice Kranjska industrijska družba in gozdovi.

Za bogato prvomajsko budnico v občini Jesenice so že po tradiciji poskrbeli člani Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Ob 6. uri zjutraj so najprej zaigrali na Hrušici, od tam jih je pot vodila na Jesenice, kjer so med drugim zaigrali pred Splošno bolnišnico Jesenice in Domom upokojencev dr. Franceta Berglja. Zatem so se njihovi ubrani zvoki razlegali sredi Koroške Bele in pred domom Društva upokojencev na Slovenskem Javorniku. Tam so jim člani društva pripeli rdeče nageljne. Največ krajanov jih je pozdravilo na Blejski Dobravi, kjer so jim pripravili program s svojo vaško godbo pod vodstvom Ivana Berlota. Nastope budnice so zaokrožili na Lipcah, od tam pa so se odpeljali na prvomajsko praznovanje na Pristavi v Javorniškem Rovtu.

Prvomajske budnice so dolgoletna tradicija jeseniških godbenikov, nekateri člani sodelujejo že več kot 55 let. Igrajo ob vsakem vremenu, tudi v dežju, in skorajda se ne spomnijo, da je kakšna budnica odpadla zaradi dežja.

Ledena ploskev v dvorani Podmežkla na Jesenicah je bila od četrtka, 16. aprila do nedelje, 19. aprila prizorišče dveh mednarodnih tekmovanj umetnostnih drsalcev. Na uradni otvoritvi sta zbrane tekmovalce, trenerje in druge spremljevalce pozdravili podžupanja občine Jesenice Vera Pintar in predsednica Zveze drsalnih športov Slovenije Darja Gabrovšek Polajnar. V programu na ledeni ploskvi so se predstavile najmlajše drsalke Drsalnega kluba Jesenice.

Člani Medobčinskega društva invalidov Jesenice so prejšnji teden na letnem zboru v dvorani Kolpern na Stari Savi pregledali delo v preteklem enoletnem obdobju in si začrtali nove naloge za naprej. Med številnimi dejavnostmi veliko pozornosti namenjajo reševanju socialnih in zdravstvenih problemov. Aktivni so na področju športne in rekreativne dejavnosti, izvajajo letovanja za ohranjanje zdravja, organizirajo izlete, srečanja jubilantov in obiske z obdaritvami. Društvo šteje 759 članov in uspešno deluje že 45 let.

Obletnici so več pozornosti namenili v uvodu zbora članov. Predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak je društvu izročil priznanje za dolgoletno uspešno delo, predsednici Marini Kalan pa častni znak Zveze za humano delo pri uveljavljanju pravic invalidov in ustvarjanju enakih možnosti pri vključevanju v delo in življenje. Čestitke je članom v pozdravnih besedah, poleg ostalih gostov, izrekla podžupanja občine Jesenice Vera Pintar. Vsi so pohvalili zavzeto vodstva društva, poverjenikov in drugih. Društvo je ob 45-letnici priznanje za uspešno sodelovanje izročilo Zvezi delovnih invalidov Slovenije, pobratenemu društvu Mežiške doline iz Raven na Koroškem in Območnemu združenju Rdečega križa Jesenice.

Na lanskih jesenskih lokalnih volitvah na Plavžu na Jesenicah so se krajanke in krajani odločili za ponovno združitev dosedanjih treh krajevni skupnosti, Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala in Cirila Tavčarja, v enotno krajevno skupnost Plavž. Z več kot sedem tisoč prebivalci je sedaj največja v občini Jesenice. Člani sveta pod vodstvom predsednice Ivanke Zupančič so se že lotili uresničevanja nalog na različnih področjih. V decembru so organizirali tradicionalno prednovoletno srečanje za starejše krajane z obdaritvijo. Med pomembnejše naloge v letošnjem letu so uvrstili večjo skrb za najmlajše. Predvsem se bodo prizadevali, da bo Občina Jesenice v program obnov čim prej uvrstila vsa tri igrišča v krajevni skupnosti, ki so dotrajana in skoraj neuporabna. V januarju so bili veseli pobude, ki jo je dal član sveta Alan Babača, da k sodelovanju povabijo različne donatorje, da pomagajo izboljšati kvaliteto bivanja prebivalcev.

Jeseničan Saša Mandžič, lastnik družbe T in P Solarne luči je poklonil dve solarni luči za otroško igrišče v Centru 2. Tako bodo otroci in starši lahko uživali ob igralih tudi v večernem času. Vrednost luči je štiri tisoč evrov. Za donacijo se je v imenu sveta krajevne skupnosti Plavž zahvalila predsednica Ivanka Zupančič in ob tem poudarila, da upa, da bodo njegovemu zgledu morda sledili še drugi.

V jeseniški krajevni skupnosti Sava so v sredo, 17. decembra, pripravili prednovoletno srečanje za krajane starejše od 75 let. V uvodu sem jim je predstavila nova predsednica sveta krajevne skupnosti Tina Repovž. Vsem se je zahvalila za zaupanje ob izvolitvi in poudarila, da se bo skupaj z ostalimi člani prizadevala, da bo življenje v krajevni skupnosti čim lepše. Zatem sta skupaj z županom Občine Jesenice Tomažem Tomom Mencingerjem vsem zaželela veliko zdravja, sreče in dobrega počutja v novem letu 2015. Za vse udeležence so pripravili bogata novoletna darila. Za prijetnejše druženje so s programom poskrbeli dijaki Gimnazije Jesenice. Za vse, ki se srečanja niso mogli udeležiti, jim bodo člani sveta krajevne skupnosti darila izročili na domovih.

Člani svetov krajevnih skupnosti občine Jesenice v decembru organizirajo srečanja za starejše občanke in občane. Ob tej priložnosti jih seznanijo z delom in razvojem v svojih okoljih, pripravijo kulturne in zabavne programe, izrečejo čestitke in razdelijo darila. Letos je bilo prvo srečanje v krajevni skupnosti Plavž na Jesenicah. Pripravili so ga v Osnovni šoli Toneta Čufarja, kjer vedno poskrbijo za prijetno izvedbo. Okoli 90 zbranih krajanov starejših nad 80 let je najprej nagovorila predsednica sveta krajevne skupnosti Ivanka Zupančič. Župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je spregovoril o pomembnih pridobitvah in načrtih na njihovem območju ter jim zaželel vse najboljše v novem letu 2015. V kulturnem programu je nastopil Učiteljski pevski zbor Mavrica in mlada pevka Naja Varl. Učenci šole so za vse izdelali praznične čestitke.

Najstarejša prebivalka Blejske Dobrave Marija Stopar je 8. decembra praznovala stoti rojstni dan. Od letošnjega maja častitljivo starost preživlja v Domu starejših Viharnik v Kranjski Gori. Po rodu je doma iz Nomenja. Kasneje se je preselila na Blejsko Dobravo in poročila. Iz zakona s Francetom ima sina Dušana,  dva vnuka  Petra in Boštjana ter pravnuka Gašperja in Aljaža. Vse življenje je bila navajena delati in to lepo lastnost je  ohranila do današnjih dni. Še marsikaj postori zase, plete nogavice , rada gleda televizijo in se pogovarja. Z zdravjem vse življenje ni imela  posebnih težav in ji glede na leta dobro služi še sedaj. Stoti rojstni dan je praznovala v krogu svojih domačih in gostov. Iskrene čestitke ob jubileju so ji izrekli župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, predsednik sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava Anton Hribar ter predstavniki krajevnih društev in direktorica Doma starejših Viharnik Karmen Romih. Za posebej prijetno  vzdušje so poskrbeli otroci iz vrtca v Kranjski Gori, ki so slavljenki zapeli več pesmi.

Pri Območni izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Jesenice so letos na podlagi razpisa skupaj s Fotografskim društvom Jesenice organizirali četrto območno fotografsko razstavo. Odzvalo se je 32 avtorjev, ki delujejo v društvih in samostojno. Razpisani temi sta bili: prosta in detajli. Fotografije je ocenjevala žirija v sestavi: Oskar Karel Dolenc, Izidor Jesenko in Aleš Komovec. V dvorani Kina Železar na Jesenicah so pripravili projekcijo izbranih fotografij in podelili priznanja. Prvo nagrado na temo detajli je prejela Danica Novak, na prosto temo Stanko Vidmar,  nagrado za mlade avtorje pa Ana Maja Kralj. Nagrajene fotografije so na ogled v avli gledališča Toneta Čufarja. Na otvoritvi so prvič podelili tudi značke za udejstvovanje v ljubiteljski fotografski dejavnosti. Zlati znački sta prejela Aleksander Novak in Jani Novak, srebrni znački Nejc Poljanec in Pavel Trček ter bronaste značke Bogdan Bricelj, Robert Brezigar, Jelka Mihajlovska in Klemen Klemenc. V kulturnem programu je na otvoritvi nastopila vokalna skupina Project voice.

Uporabne povezave