Skok na osrednjo vsebino

Projekti

jun  2022 08

Energetska sanacija pokopališkega objekta na Blejski Dobravi

Energetska sanacija celotnega objekta tj. menjava stavbnega pohištva, izolacija fasade, izolacija tlakov, izolacija podstrešja, menjava strešne kritine in meteornih odtokov, prilagoditev zunanjih tlakov na nove višine, itd. ter prilagoditev objekta glede dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe tj. izdelava klančine na severni strani objekta za dostop v pritličje, preureditev zunanjih stopnic, itd.

 

Splošno o projektu

Naziv operacije:

ENERGETSKA SANACIJA POKOPALIŠKEGA OBJEKTA NA BLEJSKI DOBRAVI

Izvajanje v okviru operativnega programa:

Evropska kohezijska politika za obdobje 2014–2020

Razvojna prioriteta:

Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

Prednostna usmeritev:

Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju

Naziv upravičenca:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Povezava EU skladi:

http://www.eu-skladi.si

Povezava podstrani:

http://www.jesenice.si/energetska-sanacija-pok-objekta

Kratek opis operacije

Celotni investicijski projekt se bo predvidoma izdelal v sklopu dveh (2) faz, in sicer:

I. FAZA

Izdelajo se novi armiranobetonski temelji in 4 armiranobetonski stebri. Na stebre nalegata dva primarna nosilca (v naklonu) v smeri S-J, na njiju nalegajo sekundarni nosilci v smeri V-Z. Čez sekundarne nosilce bo položena trapezna kritina. Kritina bo podlaga za izvedbo zelene strehe.

II. FAZA

  • energetska sanacija celotnega objekta (menjava stavbnega pohištva, izolacija fasade, izolacija tlakov, izolacija podstrešja, menjava strešne kritine in meteornih odtokov, prilagoditev zunanjih tlakov na nove višine, itd.);
  • prilagoditev objekta glede dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe (izdelava klančine na severni strani objekta za dostop v pritličje, preureditev zunanjih stopnic, itd.);
  • namembnost se spreminja tako, da bo celoten objekt namenjen pokopališki dejavnosti. V delu kjer je trenutno gostinski lokal bodo čajna kuhinja, prostor za voznika in pripravo žar, razstavni prostor (krste) in arhiv. Vhod z vzhodne strani se ohranja.
  • izdelava novih stopnic in podpornega zidu ter nadkritje dostopa v javne sanitarije na južni strani. Zaradi izdelave hidro in toplotne izolacije objekta bo potrebno obstoječ podporni zid in stopnice v klet odstraniti in oboje nadomestiti z novimi. Novo stopnišče bo nadkrito z enako kritino, kot bo na objektu in zaščiteno z varnostnimi ograjami.
  • preureditev notranjosti objekta (celotna preureditev obeh etaž: preureditev javnih sanitarij, ureditev primernih garderob za zaposlene, shrambnih prostorov, itd.);
  • izdelava novih stopnic in podpornega zidu ter nadkritje dostopa v javne sanitarije na južni strani.

Višina skupnih stroškov operacije ter sofinanciranje:

Vrednost projekta (NRP OB041-21-0005 Energetska sanacija pokopališkega objekta Blejska Dobrava) znaša 701.277,51 €

  • Sofinanciranje s strani Evropske unije – Kohezijski sklad: 143.307,02 €
  • Proračun Občine Jesenice: 557.970,49 €

Izvedba projekta

V letih 2022 in 2023

Vodja projekta

Marko Markelj, direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice

Prebrano 1217 krat Nazadnje urejano na sreda, 15 november 2023 11:20