Skok na osrednjo vsebino

Projekti

okt 2023 13

Ureditev eko otokov v občini Jesenice 2023

Občina Jesenice po uspešno izvedenem pilotnem projektu ureditve potopnih ekoloških otokov v letošnjem letu nadaljuje z ureditvijo še nekaterih obstoječih otokov.

V mesecu oktobru se bodo pričela dela na štirih lokacijah ekoloških otokov in sicer na Hrušica 62, Cesta revolucije 1a, Ferkov Klanec, Cesta maršala Tita 38. Gre za preureditev obstoječih ekoloških otokov, katerih obstoječi tip izvedbe je betonska podlaga ali makadam, na kateri so postavljeni potrebni zabojniki (papir, steklo, embalaža) in sicer tudi po več kosov za vsak namen, odvisno od gostote poseljenosti območja.

Na novo urejeni ekološki otoki bodo izvedeni na osnovi projektne dokumentacije PZI – enostaven objekt – Ureditev 7 ekoloških otokov v občini Jesenice, izdelal ARHI.PIKA, LENKA FARTEK s.p., št. projekta 100/2022, april 2022 in Ureditev potopnih ekoloških otokov 4. faza, izdelal ARHI.PIKA, LENKA FARTEK s.p., št. projekta 125/2023, avgust 2023. Gre za t.i. potopne ekološke otoke, katerih posode se bodo nahajale v zemlji oz. urejenih ugreznjenih mestih. V okviru projektne dokumentacije se naroča, kot že omenjeno, ureditev dodatnih 4 lokacij, vse z namenom postopnega uveljavljanja spremenjenega načina ločenega zbiranja odpadkov v skladu s Tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 14/2014 in spr.). Dejansko število izvedenih lokacij bo odvisno od višine prejete ponudbe najugodnejšega izvajalca del, katerega izbor je v teku. Na ekoloških otokih bodo nameščene posode za steklo, papir in embalažo, skladno s popisom. Pri vsaki od lokacij so predvideni najnujnejši posegi za ureditev le-te. Območje eko otokov bo utrjeno, nosilno plast predstavlja metličen beton.

Prebrano 1159 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 17 junij 2024 13:49