Skok na osrednjo vsebino

Projekti

okt 2018 29

Rdeči most Hrenovca - rekonstrukcija

 
 

Naziv operacije:

RDEČI MOST HRENOVCA - REKONSTRUKCIJA

Izvajanje v okviru operativnega programa:

Evropska kohezijska politika za obdobje 2014–2020

Razvojna prioriteta:

Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

Prednostna usmeritev:

Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi

Naziv upravičenca:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Povezava EU skladi:

http://www.eu-skladi.si

Opis ukrepa:

Namen in cilj ukrepa je zamenjava pohodne površine skupaj s podkonstrukcijo ter izvedba kovinske nadstrešnice na t.i. Rdečem mostu, ki vodi iz območja poslovnega območja Fiprom (območje Stare Save) na Hrenovco in prečka industrijski tir Acroni in občinsko cesto.  Cilj ukrepa je zagotoviti večjo  varnost in udobje uporabnikov mostu, predvsem v smislu zaščite pred vremenskimi vplivi. Z naložbo želimo povečati število odpravljenih problematičnih točk za pešce in zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti peš. Projekt je vključen v  Celostno prometno strategijo občine Jesenice (v nadaljevanju: CPS), in sicer v poglavje 08 - drugi steber – uveljavitev hoje kot pomembnega načina premagovanja razdalj, v podpoglavje Odprava nevarnih mest na površinah za pešce  in v Akcijski načrt 8.5 (str. 31) v CPS.

Izbrani izvajalci del

Izbrani izvajalec gradbenih del je KOV d.o.o., Cesta Franceta Prešerna 55, 4270 Jesenice.

Izbrani izvajalec gradbenega nadzora je Atelje PRIZMA d.o.o., Cesta maršala Tita 7, 4270 Jesenice.

Višina skupnih stroškov operacije ter sofinanciranje:

Vrednost projekta (NRP OB041-16-0004, Rdeči most Hrenovca) znaša: 54.264,50 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 34.621,94 €:

  • Evropska unija – Kohezijski sklad: 29.428,65 €
  • Republika Slovenija – 5.193,30 €

Občina Jesenice bo prispevala lastna sredstva v višini 19.642,56 €.

Datum začetka in konca del:

Izvedba del je predvidena v mesecih julij in avgust (60dni), predviden rok za dokončanje del je 14.08.2018.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada: www.eu-skladi.si.

 

Prebrano 2836 krat Nazadnje urejano na četrtek, 29 november 2018 14:57

Mediji

https://youtu.be/ngmpe7QcM1g GTV - Gorenjska televizija