Skok na osrednjo vsebino

Projekti

okt 2018 25

Ureditev pločnika na Blejski Dobravi

Občina Jesenice načrtuje projekt ureditve pločnika ob občinski cesti na Blejski Dobravi. Gre za cesto, ki vodi iz naselja Saple, mimo Acrona d.o.o. in Sumide d.o.o., do križišča z občinsko cesto Blejska Dobrava-Lipce. Začetek in tudi zaključek del sta predvidena v letu 2019, za kar so v proračunu Občine Jesenice za leto 2019 predvidena sredstva. Lastniki zemljišč ob občinski cesti so predhodno že odstopili zemljišča za ureditev pločnika, za kar se jim še enkrat zahvaljujemo.

V nadaljevanju objavljamo več informacij o projektu ter del dokumentacije za projekt.

Osnovne značilnosti projekta so:

 • pločnik se locira na levi strani občinske ceste, gledano v smeri ceste Bl. Dobrava-Lipce, to je proti travnikom
 • pločnik se ureja znotraj odkupljenih parcel (možni so minimalni odmik)
 • pločnik se uredi v širini 1,20 m
 • pločnik se uredi kot površina za pešce v ravnini vozišča in ne kot nivojsko ločen pločnik. Vzroka sta dva:
 • potrebno bi bilo urediti dodatno odvodnjavanje s kanalizacijo
 • ker je vozišče ozko, bi nivojsko ločen pločnik predstavljal dodatno oviro na cesti in onemogočal srečavanja
 • voziščna konstrukcija se na delu ceste, kjer je bila obnovljena, ohrani.

Na osnovi gornjih izhodišč je projektna rešitev sledeča:

 • Projektna os ureditve se vodi vse od ceste v naselju Saple tako, da ne seže na zemljišča, ki niso v lasti Občine.
 • V križišču z občinsko cesto Blejska Dobrava-Lipce je omogočeno levo zavijanje za kamione v smeri naselja Lipce in kampa Perun.
 • Prvih cca 50m ( mimo Acrona d.o.o. do začetka pločnika-levo ), se os vodi po levem robu vozišča, od tod naprej pa na meji med predvidenim pločnikom in levim robom vozišča, to je 1,20 m od zunanjega roba pločnika.
 • Na tem odseku, se uredi pločnik-desno, ki se nadaljuje iz že urejenega pločnika v območju PC Črna vas. Pločnik je širine 1,2 m in je z obstoječim arm-bet robnikom nivojsko ločen od vozišča. Na delu, kjer je predviden uvoz do parkirišča Acrona, se robniki poglobijo na nivo asfalta. Uvoz je širok 5,0 m, robniki se poglobijo na dolžini 7,0m.
 • Da je možen sestop iz nivojsko ločenega pločnika proti naselju Saple, se na severni strani objekta Acrona, obstoječi robniki spustijo na dolžini 3,0 m na nivo asfalta.
 • Na delu, kjer se konča radij obstoječega uvoza v PC Črna vas, se uredijo poglobljeni robniki v širini 4,0 m. Na tem mestu se locira prehod za pešce preko vozišča občinske ceste in pločnik se vse do konca ureditve nadaljuje po levi strani vozišča.
 • Kot je bilo že navedeno, je pločnik širine 1,20 m in je urejen kot površina za pešce v ravnini vozišča. Površina za pešce se od vozišča loči z belo prekinjeno označbo, celotna površina za pešce v ravnini z voziščem pa se pobarva z modro barvo in se na njej zarišejo piktogrami za pešce. Ker je vozišče ožje od 5,0 m se ločilna črta na vozišču ne začrta.
 • Da se čim večji del voziščne konstrukcije, ki je bila urejena v zadnjih štirih letih ohrani, se niveletni potek ureditve v celoti prilagaja obstoječi niveleti in obstoječim prečnim nagibom.
 • Obstoječa voziščna konstrukcija se ohrani in dogradi na delu, kjer se vozišče širi, na dveh odsekih:
  • na začetku ureditve, od odcepa od ceste v naselju Saple, do konca uvoza na parkirišče Acrona d.o.o.
  • na odseku, kjer je bilo vsled gradnje fekalne kanalizacije (mimo območja Sumide) vozišče obnovljeno pred cca dvema letoma.

 

Ob cesti je nameščena cestna razsvetljava. Razsvetljavo bo potrebno zaradi razširitve prestaviti v rob pločnika.

 

Za dodatne informacije v zvezi s projektom se lahko krajani obrnejo na Komunalno direkcijo Občine Jesenice. Kontaktna oseba je Marko Markelj, tel. št. 04 5869 215 ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Za osebni vpogled v dokumentacijo se preko navedene tel. številke ali elektronskega naslova lahko krajani predhodno dogovorijo za dan in uro vpogleda.

Prebrano 4178 krat Nazadnje urejano na četrtek, 29 november 2018 15:06