Skok na osrednjo vsebino

Projekti

apr  2020 15

Ureditev eko otokov v občini Jesenice

Občina Jesenice bo pristopili k  ureditvi obstoječih eko otokov in sicer najprej na lokaciji Cesta talcev 8 na Koroški Beli, za Gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, na Cesti maršala Tita 3 in nasproti Integrala na Jesenicah. Gre za preureditev obstoječih ekoloških otokov, katerih obstoječi tip izvedbe je betonska podlaga na kateri so postavljeni potrebni zabojniki (papir, steklo, embalaža) in sicer tudi po več kosov za vsak namen, odvisno od gostote poseljenosti območja.

Na novo urejeni ekološki otoki na osnovi projektne dokumentacije PZI – enostaven objekt – Ureditev ekoloških otokov v občini Jesenice, izdelal ARHI.PIKA, LENKA FARTEK s.p., št. projekta 57/2018, februar 2020, bodo t.i. potopni, katerih posode se bodo nahajale v zemlji oz. urejenih ugreznjenih mestih. Projektna dokumentacija sicer predvideva več ekoloških otokov, naroča se pa 4 v okviru pilotnega projekta kot postopno uveljavljanje spremenjenega načina ločenega zbiranja odpadkov v skladu s Tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 14/2014 in 3/2020). Nameščajo se posode za steklo, papir in embalažo, skladno s popisom. Na eni lokaciji (Gledališče Tone Čufar) gre tudi za ureditev cestne razsvetljave za večjo osvetljenost območja ter preventivno proti nepravilnemu odlaganju odpadkov ter zaradi preprečitve vandalizma. Pri vsaki od lokacij so predvideni najnujnejši posegi za ureditev le-te, na lokaciji Cesta maršala Tita 3 pa gre tudi za manjšo ureditev okolice eko otoka. Območje eko otokov bo utrjeno, nosilno plast predstavlja metličen beton.

Prebrano 2181 krat Nazadnje urejano na torek, 14 julij 2020 07:18