Projekti

Občina Jesenice je v letu 2018 pričela z izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture (fekalna kanalizacija s črpališčem in tlačnim vodom, vodovod, plinovod, cestna razsvetljava) in obnovo vozišča vključno z odvodnjavanjem na Cesti bratov Stražišarjev. Investicija je bila razdeljena na tri faze. Prva faza investicije je bila zaključena leta 2018, druga faza pa leta 2020. Tretja faza obsega ureditev celotne komunalne infrastrukture na odseku od podvoza pod železniško progo Jesenice – Ljubljana, do hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30a.

Občane obveščamo, da v delu od hišnih številk Pod gozdom 8 - 12 zaradi predvidenega investicijskega vzdrževanja cestne razsvetljave le-ta trenutno ne sveti. Dela bodo izvedena najkasneje do konca novembra. Prosimo za razumevanje.

Redno vzdrževanje javne razsvetljave v občini Jesenice izvaja podjetje VIGRED d.o.o. iz Visokega, ki je bilo izbrano na javnem razpisu Občine Jesenice. Aktivnosti rednega vzdrževanja bodo potekala v okvirih dosedanje prakse in brez večjih sprememb.

Vse klice oziroma javljanja lahko opravljate na spodaj navedene kontakte, pri tem pa je treba navesti točno lokacijo napake in vedno dodati, da gre za napako v občini Jesenice. Vzdrževalec se bo z ustrezno opremo glede na naravo napake odzval v pogodbenem roku.

 

Javljanje napak in okvar

  • 041 644 192 (24ur/dan ,365dni/leto)
  • 04 25 31 133 (24ur/dan ,365dni/leto)
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odprava napake predvidoma v enem tednu oz. glede na razpored del, vrste in mesta napake oz. okvare

Intervencije

  • 041 644 192 (24ur/dan ,365dni/leto)
  • 04 25 31 133 (24ur/dan ,365dni/leto)

Prometne nesreče, večje okvare, izredni dogodki

Pogodbeni odzivni čas: 20 minut