Skok na osrednjo vsebino

Projekti

nov  2010 29

Celostna obnova urbanega središča Stara Sava

Obnova_objekta_Kolperna

 

Naziv operacije: Celostna obnova urbanega središča Stara Sava

Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 4.750,000,00 EUR, sofinanciranje v višini 85% upravičenih stroškov, največ do 2.907.665,00EUR

Datum začetka in konca operacije: 11.8.2010 – 31.12.2012

Kontaktne osebe: mag. Vera Djurić Drozdek

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kratek opis operacije

Investitor v projekt Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (krajše CEUSS) je Občina Jesenice, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger. Občina Jesenice kot samostojna občina od leta 1995 izvaja z zakonom predpisane naloge, posebno pozornost pa namenja enakomernemu in skladnemu razvoju celotne občine in izvajanju Strategije ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic ter Strategije razvoja občine Jesenice.

Osnovni namen investicije  je povečanje atraktivnosti degradiranega in delno opuščenega urbanega območja Stara Sava s prenovo zgradb, ulic in tgov. Zaradi ponovne vzpostavitve starega mestnega jedra Stara Sava bodo organizacije na tem območju ponovno lahko delovale celovito in enovito, okolje pa bo prijaznejše za lokalne prebivalce. Z obnovo zgradb pa bo lokacija postala atraktivna tudi za vse ostale. Z izvedbo aktivnosti projekta bo zgodovinsko strateško pomembno naselje Stara Sava ponovno oživelo kot središče mesta. Avtentičnost kulturne dediščine tega okolja pa bo oživela v družabno – kulturni kompleks, ki ga mesto nujno potrebuje. Prav tako bo območje nudilo možnosti za prireditve in zagotavljanje ljubiteljskim združenj – društev vključno z zanimivo sejemsko ponubo blaga in storitev ter iger na prostem. Tako bo imelo območje vse možnosti, da si po zaključku investicije pridobi nekdanjo vlogo in ugled, ki jo je Stara Sava imela in deloma ohranila do današnjih dni.

Cilji investicije so naslednji:

 • Zagotoviti pogoje za povečanje atraktivnosti degradiranega, delno opuščenega območja Stara Sava na Jesenicah
 • Izvedba investicijskih vlaganj (prenova zgradb, ulic in trgov)
 • Sanacija ekološko degradiranega območja

Strateški cilji:

 • Spreminjanje podobe občine
 • Krepitev identitete kraja z bogato železarsko tradicijo
 • Regeneracija in revitalizacija urbanega območja v mestu Jesenice
 • Zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj mesta
 • Ustvarjanje ustreznih pogojev za odpiranje novih delovnih mest

Časovni obseg

Gradnja se bo predvidoma izvajala od septembra 2010 do avgusta 2012.


Tržnica na Stari Savi

 1. Opis  območja Stare Save
 2. Opis tržnice
 3. Možnosti sodelovanja

 

Dobrodošli v občini Jesenice!
Pozdravljamo vas v okolju,ki je slovenski zgodovini, znanju in omiki prispevalo neizbrisen pečat in kjer se lepote narave tako skladno dopolnjujejo s srčnostjo tukajšnjih ljudi.
občina Jesenice

trznica2010_Slika03


1. OPIS OBMOČJA STARA SAVA

 Mesto Jesenice so moderno in odprto mesto z odlično geostrateško lego na stičišču treh dežel. Velikost občine je 75,84 m2, ima pa 21.830 prebivalcev. Že stoletja je mesto zaznamovano z železarstvom, v tem smislu se je razvijal tudi njegov urbani del, nikoli pa mesto ni imelo pravega mestnega središča.

 
trznica2010_Slika04

Po ureditvi območja Hrenovice, bližnjega nakupovalnega centra in selitvi upravnih služb (občina, upravna enota) v neposredno bližino Stare Save, se je postavil temelj za zaokrožitev tega območja v upravno, izobraževalno, muzejsko, kulturno in gospodarsko središče. To zgodovinsko strateško pomembno naselje bo oživelo kot središče mesta, saj danes tu nastaja nov družabno – kulturni kompleks, ki ga mesto nujno potrebuje. V tem mestnem središču bo v enem izmed obnovljenih kompleksov Občina Jesenice  financirala izgradnjo infrastrukture za novo tržnico.  Na Gorenjskem trenutno prevladujejo priložnostne tržnice, zato bo nova tržnica na Jesenicah edinstven tržnični prostor za organizirano ponudbo in promocijo visokokakovostnih produktov regijskih ponudnikov. Bližina turističnih destinacij Bled, Bohinj in Kranjska Gora ter predora Karavanke pa še povečuje tržni potencial tržnice. Cilj Občine Jesenice je vzpostaviti tržnični prostor kot srce mesta in središče mestnega dogajanja.


2. OPIS TRŽNICE

 

 trznica2010_Slika05

Nova tržnica obsega kletno etažo v izmeri 248 m2, pritličje v izmeri 911 m2 in nadstropno etažo v izmeri 290 m2, deli pa se na zaprto živilsko tržnico, nadkrito tržnico, občasni prireditveni prostor v nadstropju in pomožne prostore. Je popolnoma komunalno opremljena, predvidena pa je tudi izvedba novega zaprtega dvigala in več možnih dostopov za dostavo, obiskovalce, komunalne javne službe in druge potrebe.

trznica2010_Slika07

 

A) KLETNI PROSTORI

Pod zaprto živilsko tržnico so predvidene javne sanitarije, skladišče za hrambo premičnih stojnic, tehnični prostori in prostori za smeti zunanje tržnice ter skladišče in sanitarni prostori z garderobo za zaposlene v gostinskem lokalu (označeni rumeno).

 B) PRITLIČJE

Pritlični prostori obsegajo:

i. Zaprta živilska tržnica (označena oranžno)

Je enoten prostor s kontroliranimi klimatskimi pogoji, opremljen s komunalnimi priključki. Obsega 186,32 m2 neto prodajne površine, tvorijo pa jo moduli, zasnovani kot samostojne funkcionalne in sanitarne enote, med seboj povezane s skupno streho. Namenjena je prodaji svežih živil in omogoča 10 prodajaln, ki se odpirajo tako navznoter kot tudi navzven v prostor nadkrite tržnice, garderobe in sanitarije za zaposlene pa so organizirane v nadstropju na zahodni strani neposredno nad tržnico in imajo ločen dostop.

ii. Nadkrita tržnica (označena zeleno)

Obsega 297,25 m2 neto prodajne površine, ki jo tvori 17 komunalno opremljenih premičnih stojnic za prodajo svežih živil in 16 komunalno opremljenih stojnic, namenjenih priložnostnim prodajnim programom.

iii. Gostinski lokal  - kavarna (označen rumeno)

Obsega prostor v pritličju in nadstropju (38 sedežev) ter večjo teraso v pritličju in manjšo v nadstropju (31 sedežev).

iv.  Gostinski lokal s hitro prehrano (označen rumeno)

Obsega prostor v pritličju, kjer zaposlena oseba pripravlja hrano in teraso, ki omogoča postavitev dveh miz za obiskovalce (8 sedežev) ter sanitarni prostor z garderobo za zaposlene.

v.  Prostori za plezalni klub (označeni modro)

 

vi. Druge možnosti

Zunanja ureditev omogoča postavitev dodatnih stojnic, izvedbo sejmov in drugih dejavnosti ter prireditev, predvidenih pa je tudi veliko parkirnih prostorov, ki dodatno lahko služijo kot prireditveni prostor.

 

 

 

 

trznica2010_Slika10

Predviden prodajni program

 

 • sadje
 • zelenjava
 • suho sadje
 • oreščki
 • slaščice
 • kruh in pecivo
 • mleko in mlečni izdelki
 • meso in mesni izdelki
 • ribe
 • vinotoč
 • trafika
 • rože
 • sadike
 • delikatesa
 • domači izdelki slovenskih kmetij
 • umetnostna obrt

 

trznica2010_Slika12

C) NADSTROPJE

Po celotni višini hale je predvidena nova plezalna stena, ki bo razmejila tržnico od drugega dela objekta in dodatni prostori za plezalni klub (obarvani modro). Nad zaprto živilsko tržnico je predviden občasni prireditveni prostor za cca 80 sedežev (obarvan bež), ki bo z izvedbo različnih programov popestril tržnično dogajanje (npr. koncerti, projekcije, kulturne prireditve, letni kino) in 20 sedežev za gledalce plezalnih tekmovanj. V nadstropju je tudi terasa gostinskega lokala (obarvana rumeno).

trznica2010_Slika13

3. MOŽNOSTI SODELOVANJA

Občina Jesenice bo novo tržnico zgradila do leta 2011. Ker bo upravljanje prepustila koncesionarju, sedaj iščemo potencionalne koncesionarje in ponudnike, ki bi skupaj z nami oblikovali uspešno tržnično dejavnost. Če ste zainteresirani za sodelovanje pri vzpostavljanju organiziranosti tržnice ali pa celo kot potencialni koncesionar ali ponudnik, čimprej stopite z nami v stik na spodnjih kontaktnih podatkih.

 

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

 

mag. Vera Djurić Drozdek
vodja Oddelka za gospodarstvo
e-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
tel: + 383 (0)4 5869 289
fax: + 386 (04) 5869 270

trznica2010_Slika14

Prebrano 6509 krat Nazadnje urejano na torek, 08 marec 2016 14:43