Skok na osrednjo vsebino

Projekti

Sep 2016 01

Obvozna cesta Lipce – Črna vas

Naziv projekta: OBVOZNA CESTA LIPCE – ČRNA VAS

Višina skupnih stroškov projekta: 907.307,53 EUR, od tega gradnja 528.123,53 EUR, nadzor 12.336,00 EUR, nakup potrebnih zemljišč in zgradb 366.848,00 EUR.

Sofinanciranje gradbenih del in stroškov nadzora s sredstvi 23. člena Zakona o financiranju občin v višini 101.915,00 EUR

Izvajanje gradbenih del: Gradnja se bo predvidoma izvajala od septembra 2016 2009 – avgusta 2017

Izvajalec gradbenih del: Gorenjska Gradbena družba d.d, Jezerska cesta 20, Kranj

Izvajalec nadzora:

  • gradbeni nadzor – GRADBENI NADZOR, Slavko Bassanese s.p., Posavec 36, Podnart
  • geomehanski nadzor - Geocenter DP, mehanika tal, Danica Peček s.p., Vrhovci, CestaXII/4, Ljubljana
  • koordinator za varstvo pri delu - MAHER Smukavec Klemen s.p., Češnjica 82, Srednja vas v Bohinju

Kontaktne osebe: Marko Markelj

Kratek opis projekta

Projekt obsega izgradnjo cestne povezave od križišča z regionalno cesto Jesenice – Kočna – Gorje (na mestu sedanjega križišča za uvoz in izvoz iz AC) pri poslovnem objektu "Junik" do industrijsko obrtne cone Črna vas. Dostop do cone je mogoč sicer tudi skozi Blejsko Dobravo, vendar le z osebnim vozilom, saj je pod železniško progo ozek in nizek podvoz. Dostopna cesta bo pomembna tudi ob dnevu mrtvih, ker se sedaj ves promet odvija skozi Lipce. Z izgradnjo dostopne ceste bo možna tudi izgradnja kanalizacije za Blejsko Dobravo, preko Lipc do CČN Jesenice.

Trasa obvozne ceste najprej poteka v premi med obstoječim avtosalonom "Junik" (desno) in stanovanjskim objektom (levo). Po cca 100 m preide trasa iz preme v levo krivino, nato pa se trasa vodi v skladu z zahtevami slovenskih železnic, to je, da je skrajni desni rob cestnega telesa, odmaknjen minimalno 8.0 m od železniške proge Jesenice - Nova Gorica. Iz leve krivine preide trasa v desno krivino in premo ob železniško progo. Na koncu pa se priključi na cesto, ki vodi po območju "UN Črna vas". Dolžina trase je 488.23 m.

Na mestu, kjer se cesta zaje v brežino pod železniško progo se brežina (desno) zavaruje s kamnito zložbo, s čimer se bo bistveno povečala tudi stabilnost železniške proge.

Na celotni dolžini trase se z desne strani izvede pločnik širine 1.6 m, ki se konča z navezavo na pločnik, ki poteka po območju industrijsko obrtne cone Črna vas. Pločnik se mimo stanovanjskega objekta in parkirišča na začetku trase, uredi tudi z leve strani. Ob trasi ceste se uredi tudi cestna razsvetljava.

Zaradi gradnje ceste je potrebno začasno prestaviti srednje napetostni elektro daljnovod iz trase ceste. Gre za odstranitev treh obstoječih nosilnih drogov in enega A droga in postavitev treh novih kotnih A-drogov in novega nosilnega N-droga.

Ker se na koncu trase poseže v postajne in industrijske slepe tire železniške postaje Vintgar na Blejski Dobravi, je tire potrebno skrajšati.

Zaradi izgradnje nove obvozne ceste se uredi obstoječe križišče v km 1.8+33 regionalne ceste R3-634/1104 Javornik-Gorje, ki je štiri krako križišče. Dva kraka predstavlja regionalna cesta, krak desno je avtocestni priključek, ki vodi na avtocesto za smer Ljubljana in iz avtoceste iz smeri Avstrija, krak levo pa vodi do nove obvozne ceste, prej le do salona "Junik" in dveh stanovanjskih hiš.

Read 6113 times Last modified on Thursday, 29 November 2018 15:04

Media

https://youtu.be/alSOkDL2gNI kosobrin.si