Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Občina Jesenice zagotavlja enkratno denarno pomoč vsem novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) stalno prebivališče v občini Jesenice in so državljani Republike Slovenije ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Pomoč se podeljuje na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice, Uradni list RS, št. 109/2007 s spremembami.

Zakoniti zastopniki upravičenca uveljavljajo enkratno denarno pomoč na podlagi pisne vloge, ki jo najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka vložijo na Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Višina pomoči znaša 200,00 €.

Vloga je dosegljiva na spodnji povezavi:

Vloga za denarno pomoč za novorojenčke v Občini Jesenice