Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Občina Jesenice zagotavlja enkratno denarno pomoč vsem novorojenčkom (upravičencem), ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Jesenice in so državljani Republike Slovenije ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji (Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice, Uradni list RS št. 109/2007 in Ur. list RS št. 24/2015).

Zakoniti zastopniki upravičenca uveljavljajo enkratno denarno pomoč na podlagi pisne vloge, ki jo najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka vložijo na Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Višina pomoči znaša 200,00 €.

Vlogi je potrebno priložiti številko računa, naziv banke in davčno številko novorojenca ter v primeru skrbništva akt pristojnega organa, s katerim je bil določen skrbnik.