Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

OZARA Pisarna za informiranje in svetovanje

OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, je nastalo leta 1994, predvsem iz potrebe po organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Na Jesenicah deluje program od leta 1999.

Program mreža Pisarn za informiranje in svetovanje je organizirana oblika psihosocialne pomoči in podpore osebam s težavami v duševnem zdravju, ki se med drugim lahko izvaja v njihovem življenjskem okolju (na domu, v javnih prostorih) ali v pristojni organizaciji. Program  je namenjen tako ljudem s težavami v duševnem zdravju, kot ljudem v stiski in njihovim svojcem.

Deluje s ciljem krepitve osebne moči oziroma opolnomočenja, zmanjševanja socialne izključenosti ter večanja sodelovanja uporabnika v socialnem okolju. Ciljni populaciji nudi in zagotavlja: individualno pomoč, svetovanje, informiranje, neposredno pomoč in asistenco, zagovorništvo, koordiniranje in izvajanje socialne oskrbe, delo z družino in parom, organiziranje programov izobraževanja, založništvo, koordiniranje in izvajanje dopolnilnih programov, ozaveščanje in informiranje javnosti ter organiziranje spremstva in druženja v vsakodnevnih aktivnostih.

Dejavnosti programa so usmerjene v terensko delo, kar pomeni, da uporabniku ponudimo pomoč v njegovem življenjskem okolju, torej v okolju kjer živi, dela. S tem uporabnikom omogočamo trajen in lažje dostopen sistem podpore, kar je tudi naša prednostna naloga. Program s poudarkom na terenskem delu tako omogoča številnim posameznikom, dostopnost naših storitev, ter da so podprti v okolju, kjer se počutijo varne.

Članstvo v našem društvu je brezplačno, prav tako vse naše storitve, žal pa našim uporabnikom  ne zmoremo omogočiti prevozništva ali pokrivati stroškov le-tega.

Več informacij je na voljo:

Pisarna za informiranje in svetovanje, Cirila Tavčarja 3B, Jesenice

  • Tel.: 04/58 36 200, 031/758 063

Uradne ure za nedogovorjena srečanja: v ponedeljek in sredo, med 9. in 13. uro

Izven uradnih ur pa nas lahko pokličejo na zgornji tel. številki.