Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Varna hiša

Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja je za področje Gorenjske pričela delovati v letu 2002 v organizaciji Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja iz Kranja. Osnovna naloga Varne hiše je nudenje zaščite in podpore pri zavestnem spreminjanju lastnega življenja žrtev nasilja.

Varna hiša ima pomembno vlogo saj predstavlja:

  • možnost fizične ločitve oz. umika v varen prostor,
  • možnost, da ženska in otroci artikulirajo svojo zgodbo,
  • s pomočjo strokovnih delavk spremenijo svojo vlogo iz objekta nemoči v subjekt moči,
  • možnost ekonomske neodvisnosti,
  • spoznavanje novih življenjskih vzorcev in perspektiv,
  • ustvarjanje novih socialnih odnosov in socialne mreže.

Lokacija varne hiše je tajna, kajti večina izvajalcev nasilja se z novim položajem noče sprijazniti in svojo žrtev intenzivno išče.

Bivanje v varni hiši je časovno omejeno, zagotovljeni so: anonimnost bivanja, organizacija varnosti in tim strokovnjakov, ki nudijo ustrezno pomoč pri reševanju problematike.

Varna hiša na Gorenjskem deluje s finančno pomočjo vseh gorenjskih občin, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS.

Podrobne informacije o delovanju Varne hiše dobite:

  • na Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske, Slovenski trg1, p.p. 575, 4103 Kranj oz. po telefonu 051-200-083 od ponedeljka do četrtka od 7:00 do 18:00 ure, ob petkih od 7:00 do 13.00 ure.
  • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • na Centru za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice, C. železarjev 4a Jesenice, telefon 04/ 5834 600