Zdravstvo in socialna varnost

Komuna Skupnost Žarek

Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge in alkohola. V okviru programa delujeta 2 sklopa. Osnovni sklop delovanja je sklop komune Skupnost Žarek. Program se je začel izvajati 6.7.2006 in je od samega začetka sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter 7 občin Zgornje Gorenjske.

Življenje uporabnikov je opredeljeno v Pravilniku komune Skupnost Žarek, ki vsebuje osnovne indikacije za ureditev dnevnega reda in ostalih pravic in obveznosti.

Program traja okvirno 2 leti in poteka od začetne faze privajanja na komuno, prek osrednje faze rehabilitacije do postopne ponovne socializacije v bivanjsko okolje in reintegracijsko vključevanje.

Pogoji za vstop v program:

  • osebna odločitev posameznika in v razgovoru izražena želja za vstop v program;
  • predhodna seznanitev s programom, ki ga izvaja Skupnost Žarek (Pravilnik komune, ki zajema tudi pravila, dolžnosti, pritožbeni postopek, način delovanja, čas trajanja, podpis dogovora o sodelovanju, ki vsebuje terapevtski dogovor...);
  • zdravniški pregled ANTI – HIV, hepatitis B in C. Morebitni pozitivni rezultati niso ovira za sprejem, raziskave pa nam omogočijo takojšnjo zdravniško oskrbo in ambulantno zdravljenje ter potrebne ukrepe pri zaščiti skupnosti;
  • strinjanje s sofinanciranjem bivanja uporabnika v komuni (mesečni prispevek je 200 €).

Več informacij je na voljo na:

Društvo Žarek, C. maršala Tita 78, Jesenice
Telefon, informacije: 040/ 790 345
E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spletna stran: www.drustvo-zarek.si