Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Reintegracijski center v Domu Vincenca Drakslerja

Reintegracijski center je javni socialnovarstveni program Centra za socialno delo Gorenjska in je namenjen celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja zasvojenosti ali samostojno vzpostavljeni abstinenci od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola potrebujejo pomoč pri ponovnem vključevanju v socialno okolje ter vzpostavljanju temeljev za trajno abstinenco. Program torej predstavlja zadnjo fazo v obravnavi zasvojenosti od različnih psihoaktivnih snovi, alkohola in rizičnih vedenj (igre na srečo, internet, hrana...). Program je namenjen tudi svojcem oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo. 

Bivalna obravnava obsega namestitev v Domu Vincenca Drakslerja in program po urniku. Istočasno je lahko nameščenih 10 oseb. Program po urniku poteka od ponedeljka do petka (od 8.00 do 19.00), v tem času so prisotni tudi zaposleni. Vikende si po dogovoru z zaposlenimi uporabniki organizirajo sami. Ponoči in čez vikende so uporabniki v hiši sami, tako da se pričakuje določena stopnja samostojnosti in visoka stopnja motiviranosti za trezno življenje. Izhodi uporabnikov so možni v skladu z individualnim dogovorom; spodbujamo postopno vključevanje v družbo (iskanje zaposlitve, stike z bližnjimi osebami ipd.). Program traja šest mesecev, z možnostjo podaljšanja. Mesečni prispevek znaša 265,22 €.

Izven bivalna obravnava, ki je brezplačna, poteka v obliki individualnih pogovorov in skupin. V to obliko se lahko vključijo:

 • uporabniki, ki zaključijo bivalno obliko programa
 • osebe, ki potrebujejo podporo pri vzdrževanju abstinence
 • svojci uporabnikov, ki so vključeni v program RC
 • svojci oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo in niso vključene v RC  

Pogoji za vstop

 • prostovoljen vstop
 • vzpostavljena in vzdrževana abstinenca od prepovedanih psihoaktivnih substanc, alkohola, substitucijske terapije in zdravil na osnovi benzodiazepinov
 • motiviranost za trezno življenje in iskrenost
 • sklenitev dogovora o sodelovanju
 • program je namenjen polnoletnim osebam obeh spolov

Več informacij je na voljo na:

Dom Vincenca Drakslerja

 • Pristavška c. 16, 4290 Tržič
 • Telefon: 051 637 363, 065 557 915, 0599/43-637
 • E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Splet: https://www.omamljen.si/reintegracija/o-programu, www.facebook.com/reintegracija.pristava