Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Večgeneracijski center Ljudske univerze Jesenice

Večgeneracijski center Ljudske univerze Jesenice je bil vzpostavljen z namenom organizirane in strokovno podprte možnosti za izmenjavo izkušenj in znanj ter za medsebojno učenje. S tem želimo pestre, zanimive aktivnosti približati čim večjemu številu pripadnikom ranljivih ciljnih skupin.

Sodelovanje med generacijami ne poteka več le spontano, ampak so potrebne tudi spodbude na širši, družbeni ravni. Od leta 2017 pod okriljem Ljudske univerze Jesenice potekajo aktivnosti večgeneracijskega sodelovanja in učenja.

Večgeneracijski center Ljudske univerze Jesenice je bil vzpostavljen z namenom organizirane in strokovno podprte možnosti za izmenjavo izkušenj in znanj ter za medsebojno učenje. S tem želimo pestre, zanimive aktivnosti približati čim večjemu številu pripadnikom ranljivih ciljnih skupin.

Gre za  aktivnosti, katerih vsebine so naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj tako za potrebe vsakdanjega življenja kot potrebe dela in so sledeče:

 • Neformalno druženje uporabnikov ter informiranje in svetovanje.
 • Motivacijske aktivnosti za dolgotrajno, mlade visoko izobražene  brezposelne ter prejemnike socialnih pomoči, namenjene aktivaciji in aktivnem iskanju zaposlitve.
 • Aktivnosti za pridobivanje spretnosti, potrebnih za učinkovito iskanje zaposlitve brezposelnih
 • Izobraževalne aktivnosti za pridobivanje temeljnih veščin in spretnosti oseb z nizko delovno intenzivnostjo.
 • Aktivnosti za povečevanje socialnega vključevanja oseb z nizko delovno intenzivnostjo.
 • Aktivnosti namenjene razvoju znanj in spretnosti, potrebnih za učinkovitejše vsakdanje življenje oseb z nizko delovno intenzivnostjo.
 • Aktivnosti namenjene odkrivanju in razvoju poklicnih potencialov ogroženih otrok in mladine.
 • Aktivnosti namenjene povečevanju temeljnih, državljanskih in socialnih kompetenc ogroženih otrok in mladine.
 • Počitniške aktivnosti za ogrožene otroke in mladino
 • Aktivnosti za povečevanje socialnega vključevanja ogroženih otrok in mladine v skupnost.
 • Pomoč ogroženim otrokom in mladini pri izpolnjevanju šolskih obveznosti.
 • Medgeneracijske aktivnosti namenjene prenosu znanj in vrednot mlajših generacij na starejše.
 • Medgeneracijske aktivnosti namenjene aktivaciji starejših pri prenosu znanj in vrednot na mlajše
 • Aktivnosti namenjene razvoju znanj in spretnosti potrebnih za lažje in boljše vsakdanje življenje starejših.
 • Skupine za samopomoč starejših.
 • Pomoč starejšim pri opravljanju različnih del.
 • Izobraževalne aktivnosti namenjene pridobivanju znanj in spretnosti za uspešno starševstvo
 • Skupine za samopomoč pri starševstvu
 • Aktivnosti namenjene povečevanju temeljnih kompetenc otrok in mladine s posebnimi potrebami.
 • Aktivnosti namenjene  razvoju državljanskih in socialnih kompetenc otrok in mladine s posebnimi potrebami.
 • Aktivnosti za povečevanje socialnega vključevanja otrok in mladine s posebnimi potrebami v skupnost.
 • Pomoč otrokom in mladini s posebnimi potrebami pri izpolnjevanju šolskih obveznosti in vključevanju v družbo
 • Izobraževalne aktivnosti namenjene pridobivanju znanj za lažje vključevanje migrantov v družbo.
 • Aktivnosti za povečevanje socialnega vključevanja migrantov v družbo.
 • Medkulturne aktivnosti namenjene aktivaciji migrantov pri povečevanju medkulturne strpnosti.
 • Pomoč migrantskim otrokom in mladini vključenim v VIZ pri izpolnjevanju šolskih obveznosti
 • Aktivnosti namenjene razvoju znanj in spretnosti potrebnih za lažje in boljše vsakdanje življenje invalidov.
 • Skupine za samopomoč invalidom.

Več informacij je na voljo na:

Ljudska univerza Jesenice

 • Delavska ulica 1, Jesenice
 • Telefon: 04 58 33 802
 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Spletna stran: lu-jesenice.net
 • Uradne ure: pon. - čet. od 8:00 do 18:00 / pet. od 8.00 do 14.00