Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Zavod Jelša - center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo

Zavod Jelša deluje na področju zaposlovanja invalidov. V njegovem okviru potekajo programi zaposlitvene rehabilitacije, za katere so pridobili koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Sodelujejo z Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, z Občino Jesenice, Centri za socialno delo, povezujejo se z zdravstveno službo.

Njihovo delo obsega individualno delo s posameznikom, prilagojeno njegovim specifičnim potrebam in zahtevam. Poseben poudarek namenjajo tesnemu povezovanju z delodajalci ter vzpostavitvi aktivne mreže, ki omogoča ne le pridobivanje delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih, temveč tudi pripomore h kar najustreznejšemu načrtu poklicne kariere posameznika.

Dejavnost zavoda obsega redno proizvodno dejavnost (tj. sestavo in dodelavo elektronskih komponent), zaposlitveno rehabilitacijo in program socialne vključenosti.

Več informacij je na voljo na:

ZAVOD JELŠA – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo

  • Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
  • Telefon: 04/583 56 10
  • Spletna stran: www.zavodjelsa.si