Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Komuna Skupnost Žarek

Program skupnosti Žarek spada med visokopražne, bivanjske programe na področju zasvojenosti. Deli se na dva vsebinska sklopa, komuno in sprejemni center.

Program komune je osnovan kot dvoletni program socialne rehabilitacije oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo. Vključuje uporabnike drog, alkohola, tablet in drugih substanc, tudi nekemičnih, ki so se odločili za opustitev tovrstnih vedenj in načina življenja. Cilj uporabnikov je pridobitev trajne abstinence in utrditev življenjskih veščin. Program je pozitivno, življenjsko in aktivacijsko naravnan – predelovanje odvisniških vedenjskih vzorcev, odpravljanje posledic zasvojenosti; pridobitev novih vedenjskih vzorcev in utrjevanje le teh; učenje vzpostavljanja zdravih odnosov, komunikacije in drugih veščin potrebnih za samostojno življenje. Rehabilitacija traja 2 leti in poteka od začetne faze privajanja na komuno, prek osrednje faze rehabilitacije do postopne ponovne socializacije v bivanjsko okolje in reintegracijsko vključevanje.

Program se je začel izvajati 6.7.2006 in je od samega začetka sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter 7 občin Zgornje Gorenjske.

Življenje uporabnikov je opredeljeno v Pravilniku komune Skupnost Žarek, ki vsebuje osnovne indikacije za ureditev dnevnega reda in ostalih pravic in obveznosti.

Pogoji za vključitev v program:

 • da se vključuje prostovoljno in svobodno,
 • da posameznik v razgovoru izrazi željo za vstop v program,
 • da pred vstopom podpiše izjavo, da se svobodno in prostovoljno vključuje v program in da je seznanjen s pravicami in obveznostmi ter akti skupnosti Žarek,
 • opravljen zdravniški pregledin test za HIV, hepatitis B in C (pozitivni rezultat ni ovira za sprejem)
 • podpis Pogodbe o sofinanciranju sodelovanja v programu (mesečni prispevek je 270 €)
 • da uporabnik doseže abstinenco od drog in drugih substanc, ki se preveri na dan vstopa v komuno z urinskim testom in preizkusom alkoholiziranosti,
 • vključitev staršev, svojcev v individualno, družinsko in skupinsko obravnavo, v vseh primerih, ko je to mogoče.

2. sklop programa je SPREJEMNI CENTER

Sklop sprejemnega centra skupnosti Žarek na različnih lokacijah (Jesenice, Bled, Radovljica) je namenjen osebam, ki imajo težave z zasvojenostjo ter njihovim svojcem.

Z osebami, ki imajo težave z zasvojenostjo, delamo predvsem individualno, občasno tudi skupinsko. Zanje izvajamo informacijske, svetovalne in motivacijske razgovore. Osebam, ki imajo težave z zasvojenostjo in njihovim svojcem,  v prvi vrsti omogočamo  pogovore v smeri prepoznavanja zasvojenosti in njenih škodljivih posledic tako na zdravje, na odnose kakor tudi na doseganje poklicnih ciljev. Uporabnika povabimo, da predstavi problem, svoje videnje lastne situacije in svojo vizijo načina reševanja. Nadalje  predstavimo možne poti reševanja. V primerih pripravljenosti za spremembe se motivacijsko-usmerjevalni pogovori nadaljujejo. Skupno določimo posamezne korake v smeri reševanja problematike in vključitve v program socialne rehabilitacije. Predstavimo programe, ki obstajajo v Sloveniji in drugod. Cilj je vsekakor motiviranje in spodbujanje uporabnika, da naredi potrebne korake, da bo pripravljen in motiviran za vstop v določen program zdravljenja. Pogosto ga usmerimo najprej v program detoksikacije. Uporabnikom pomagamo tudi pri izpolnjevanju vlog za socialnovarstvene pravice, pomoč pri osebnem stečaju, pri dopisih za obročna odplačevanja in drugih morebitnih potrebah.

V okviru sprejemnega centra poteka tudi intenzivno delo s svojci zasvojenih. Svojce usmerjamo v  prepoznavanje problema, v iskreno, aktivno soočanje z njim ter v postopno reševanje problema. Pogosto je delo s svojci res prvi možen korak za nadaljnje spremembe, saj mora za to dozoreti celotna družina ali vsaj posamezen član. Nudimo možnost vključitve v skupinske in/ali individualne obravnave, v katerih spremljamo proces soočanja s problemom in predvsem reševanja le tega.

Skupine za svojce potekajo enkrat tedensko na treh lokacijah (Jesenice- C. maršala Tita 78, Bled – Ulica Jule Vovk Molnar, Medgeneracijski center Vezenine, Radovljica – Gorenjska cesta 25).

V okviru tega programa se izvaja tudi terensko delo, kot informiranje in motiviranje za spremembe; v okviru metadonskih ambulant, v zaporu (po potrebi), na CZOPD  in na drugih lokacijah. Izvajamo tudi preventivno – informativne delavnice za rizične skupine.

Urnik prisotnosti po lokacijah:

 • Ponedeljek: SC Radovljica od 13.00 – 16.30, na Bledu od 17.00 do 19.00 (skupini za svojce vključeni)
 • Torek: SC Jesenice od 13 do 19 ure
 • Sreda: SC Radovljica od 7 do 13 ure
 • Četrtek: SC Jesenice od 7 do 13 ure
 • Petek: SC Radovljica od 7 do 11 ure, nato od 11 do 13 Bled ali teren (obisk metadonskih ambulant, CZOPD, zapor…)

Pogoji vključitve uporabnikov:

 • izražena želja po sodelovanju v sprejemnem centru; predstavitev možnih oblik sodelovanja v programu, metod dela;
 • prostovoljna vključitev;
 • podpis dogovora o sodelovanju (v primeru dogovora za večkratne stike).

Več informacij je na voljo na:

Društvo Žarek

 • C. maršala Tita 78, Jesenice
 • Telefon, informacije: 040/ 790 345 in 030/ 348 153
 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Spletna stran in fb stran: www.drustvo-zarek.si; www.facebook.com/DrustvoZarek