Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica

Program je namenjen otrokom in mladim od 8 do 25 leta starosti, ki si želijo podpore za zdrav način odraščanja, za razvoj pozitivnih vidikov osebnosti ter krepitev notranje moči za spoprijemanje z izzivi življenja in odraščanja.

Začetek programa sega v jesen leta 2003, redno pa program deluje od leta 2004. Občina Jesenice nam je ves čas zagotavljala prostor za izvajanje programa. Sedaj program deluje na lokaciji C. maršala Tita 78 (vhod za zdravstvenim domom), Jesenice.

Program je namenjen otrokom in mladim od 8 do 25 leta starosti, ki si želijo podpore za zdrav način odraščanja, za razvoj pozitivnih vidikov osebnosti ter krepitev notranje moči za spoprijemanje z izzivi življenja in odraščanja. S ponudbo raznovrstnih individualnih in skupinskih oblik dela si prizadevamo mlade odtegniti negativnemu vplivu ceste in jih podpreti pri pozitivnih izbirah. Naši uporabniki so predvsem otroci in mladi, ki so iz različnih vzrokov potisnjeni na družbeni rob,  so prikrajšani za zdrave družinske oblike življenja ali pa se srečujejo z različnimi težavami v obdobju odraščanja. Naš namen je, da mladim omogočimo ustreznejši, ustvarjalen in njim prijazen prostor za druženje brez negativnih ponudb ob strokovnem usmerjanju zaposlenih ter da mlade učimo sprejemanja odgovornosti za njihova dejanja, nenasilnega reševanja konfliktov, strpnosti, sprejemanja drugačnosti in medsebojnega spoštovanja. Mladim pomagamo pri ponovni vključitvi v proces izobraževanja, pri nadaljevanju že začetega, a nedokončanega šolanja, učenju in iskanju zaposlitve. Svetujemo tudi staršem uporabnikov programa. Močna oblika dela je namreč vzgojno učna pomoč, ki jo otroci in mladi koristijo brezplačno. Pri tem nam pomaga veliko prostovoljcev.

Program je za navedene uporabnike odprt  5 dni v tednu in sicer 6 ur dnevno od 13 do 19 ure. Da bi se čim bolj približali mladim, delujemo tudi v enotah dnevnega centra, na lokaciji Bled, Gorje, Kranjska Gora, po 3 ure tedensko.

Čas delovanja  programa je od ponedeljka do petka med 13. in 19. uro.

Poleg navedenega občasno izvajamo tudi ulično delo, ko se posvetimo otrokom in mladim na terenu. Izvajamo ga na način, da se pogovorimo z njimi takrat, ko jih srečamo, na ulici, v trgovini, pod bloki. Ta način dela je dragocena dopolnitev rednega dela.

Program zajema tudi preventivne programe, ki jih izvajamo v raznih izobraževalnih ustanovah in tudi drugih institucijah.

Osnovni cilji programa so:

 • zadovoljstvo uporabnika (večje poznavanje in sprejemanje sebe),
 • širjenje socialne mreže (krepitev te mreže, izboljšanje odnosov v družini in z vrstniki),
 • kakovostno preživljanje prostega časa,
 • zvišanje samopodobe, samozavesti,
 • pridobitev socialnih in funkcionalnih veščin (strpnosti, spoštovanja, sprejemanja drugačnosti, mirno reševanje konfliktov, izboljšanje odnosov),
 • izboljšanje odnosov uporabnik/ bližnji,
 • izboljšanje učnih navad,
 • prevzeta odgovornost za svoja ravnanja in dejanja,
 • okrepljena motivacija za aktivno reševanje življenjskih nalog,
 • večja ustvarjalnost in razvoj lastnih sposobnosti.

Pogoji za vključitev v program:

 • da se vključuje prostovoljno in svobodno,
 • da mladoletnik priloži pisno soglasje staršev oziroma skrbnikov.

Več informacij je na voljo na:

Društvo Žarek

 • C. maršala Tita 78, Jesenice
 • Telefon, informacije: 030/625 298 – od 10 do 19 ure in 040/ 790 345
 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Spletna stran in fb stran: www.drustvo-zarek.si; www.facebook.com/DrustvoZarek