Zdravstvo in socialna varnost

Ambulanta za zdravljenje odvisnosti z metadonom

V metadonski vzdrževalni program vstopajo uživalci heroina, ki ga uživajo več kot eno leto, so že poizkusili z drugimi načini odvajanja, npr. ob podpori nekaterih drugih psihotropnih zdravil ali povsem »na suho«, kot rečemo, ter povratniki. Je nizkopražni program, kar pomeni, da ni potrebno izpolnjevati posebnih pogojev, imeti morajo urejeno zdravstveno zavarovanje.

Je program zmanjševanja škode, kar pomeni, da se zaradi varnejšega uživanja zmanjša možnost okužbe s hepatitisom C, hepatitisom B in aidsom, zmanjša se kriminaliteta. Ob vstopu v program se opravi konzultacijska predstavitev na teamu.

V njem sodelujejo splošni zdravnik, socialni delavec, psihiater ter psiholog. Zdravljenje z metadonom sme predpisati samo psihiater, ki tudi določa količino zdravila. Gre za zdravilo Heptanon, ki se vsakodnevno uživa in preprečuje abstinenčno krizo in s tem zmanjša potrebo po uživanju heroina.

Opravljajo se tedenski testi urina na prisotnost nedovoljenih drog, da se zloraba kontrolira in ima pod nadzorom. Ko uživalec heroina vzpostavi abstinenco, ima možnost, da se resocializira, najde zaposlitev, zmanjša se sodelovanje pri kriminalnih dejanjih, preprodaja…, razmišlja še o naslednjih korakih zdravljenja.

Več informacij je na voljo pri dr. Kralj Odar Alenki v času njene prisotnosti v Ambulanti za zdravljenje odvisnosti z metadonom v torek od 13.30 do 15.30 ure oz. na telefonski številki 04 5831 078.