Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Subvencije najemnin za stanovanja

Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki se namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj, bivalnih enot in tržnih stanovanj, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje.

Najemniki neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj, bivalnih enot ter tržnih stanovanj na območju Občine Jesenice, lahko kadar koli med letom vložijo vlogo za subvencioniranje najemnine pri pristojnem Centru za socialno delo.