Zdravstvo in socialna varnost

Občina Jesenice zagotavlja storitev Pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja. Storitev je namenjena upravičencem, ki živijo doma in imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Pomoč na domu je namenjena:

 • osebam starim nad 65 let
 • osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
 • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje življenjskih funkcij
 • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja
 • hudo bolnemu otroku ali otroku s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva 

Storitev pomoči na domu obsega:

 • gospodinjsko pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka, nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov) in
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Postopek za uveljavitev pravice do pomoči na domu

 • postopek se prične v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja
 • če svojci menijo, da storitve ne morejo plačati in če se tudi svojci ali drugi zavezanci ne dogovorijo, da bodo plačali ali doplačali namesto njih, je potrebno pri Centru za socialno delo Jesenice urejati pravico do oprostitve pri plačilu socialnovarstvene storitve pomoč na domu. Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu na Centru za socialno delo, kjer podrobno seznanijo s postopkom uveljavljanja te pravice. Informacije so na voljo na tel. št. 583 46 18.
 • Center za socialno delo bo izdal odločbo o višini oprostitve in prispevku ter o oprostitvi in prispevku zavezancev.

Več informacij je na voljo na:


DOM UPOKOJENCEV Dr. Franceta Bergelja Jesenice
Ulica Staneta Bokala 4, Jesenice 
Telefon: +386 4 5834 100
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: http://www.dom-jesenice.si