Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Občina Jesenice zagotavlja storitev Pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja. Storitev je namenjena upravičencem, ki živijo doma in imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Do pomoči na domu so opravičene:

 • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva

Storitev pomoči na domu obsega:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila:
  pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
 • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila:
  prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila:
  vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Postopek za uveljavitev pravice do pomoči na domu

 • postopek se prične v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja
 • če svojci menijo, da storitve ne morejo plačati in če se tudi svojci ali drugi zavezanci ne dogovorijo, da bodo plačali ali doplačali namesto njih, je potrebno pri Centru za socialno delo Jesenice urejati pravico do oprostitve pri plačilu socialnovarstvene storitve pomoč na domu. Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu na Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice, kjer podrobno seznanijo s postopkom uveljavljanja te pravice. Informacije so na voljo na tel. št. 04 5834 644 in 04 5834 616.
 • Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice bo izdal odločbo o višini oprostitve in prispevku upravičenca ter o oprostitvi in prispevku zavezancev.

Več informacij je na voljo na:

DOM UPOKOJENCEV Dr. Franceta Bergelja Jesenice
Ulica Staneta Bokala 4, Jesenice 
Telefon: +386 4 5834 100
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: dfb.si

Cene storitve pomoč na domu

(veljajo od 1.2.2023)

 

Cena storitve pomoč na domu
(ekonomska cena)
€/uro

Subvencija občine
(upoštevana 80,52% subvencija)
€/uro

Cena za uporabnike
€/uro

delovnih dneh

23,71

19,33

4,38

nedeljah

31,33

25,47

5,86

praznikih

33,87

27,51

6,36