Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Projekt STAREJŠI ZA STAREJŠE

V Društvu upokojencev Jesenice že od leta 2007 izvajamo Program »Starejši za starejše«  Osnovni namen programa je, da obiščemo vse občanke in občane stare 69 let in več, ugotovimo kako živijo ter poiščemo tiste, ki nočejo, ne morejo ali ne znajo poiskati pomoči, ki jo nudijo državne institucije.

Program izvajajo prostovoljke in prostovoljci društva, ki se s starejšimi pogovorijo, skupaj izpolnijo anketo in se po potrebi dogovorijo za ponovni obisk, oziroma druge oblike pomoči, če to potrebujejo ali želijo. S ponovnimi obiski tudi želimo zmanjšati občutek osamljenosti.

V primerih, ko prostovoljci ob obisku ugotovijo, da posameznik živi v slabih razmerah ali je kako drugače potreben pomoči, koordinator o tem obvesti strokovne institucije, ki ukrepajo v okviru svojih pristojnosti. 

Socialno šibkim uredimo tudi pomoč humanitarnih organizacij.

Danes v Društvu razpolagamo s številnimi dragocenimi podatki kako starejši živijo, kaj potrebujejo, kaj bi bilo potrebno postoriti, da jim olajšamo življenje itd. Te informacije so lahko nam, posebno pa tudi drugim strokovnim  institucijam, v veliko pomoč za pripravo ukrepov in usmeritev kako in na kakšen način olajšati starejšim življenje.

V Društvu upokojencev Jesenice tudi organiziramo predavanja iz področja zdravega načina življenja starejših. Kot preventiva pri zgodnjem odkrivanju določenih bolezni, izvajamo, v sodelovanju z Društvom diabetikov, meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega pritiska. Organiziramo tudi skupna srečanja starejših in jih obiskujemo v Domovih starejših občanov.

Program posameznih aktivnosti je predstavljen v vsakoletnem programu dela društva in objavljen na spletni strani DUJ.

Vse naštete aktivnosti izvajajo prostovoljci zato prisrčno vabljeni v naše vrste!