Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Občinska socialna pomoč

Občinska denarna pomoč občine Jesenice je namenjena občanom Jesenic, ki so se znašli v izredni materialni stiski, med drugim je razlog lahko tudi povišanje cen ogrevanja.

Enkratne občinske socialne pomoči, ki jih zagotavlja Občina Jesenice, se dodelijo na podlagi Odloka o socialni pomoči v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/2012) oz. Odločb CSDG Enota Jesenice (ki vodi in odloča v postopku dodelitve socialne pomoči). Občinska denarna pomoč občine Jesenice je namenjena občanom Jesenic, ki so se znašli v izredni materialni stiski, med drugim je razlog lahko tudi povišanje cen ogrevanja. Upravičencu se pomoč dodeli največ dvakrat letno v gotovini oziroma v funkcionalni obliki, pri ugotavljanju materialne ogroženosti pa na CSD upoštevajo tako prihodke uporabnika oziroma družine, kot tudi ostale socialne okoliščine, ki vplivajo na trenutno materialno stanje.

Upravičenec do občinske socialne pomoči je posameznik, ki izpolnjuje spodnje pogoje:

  • stalno prebivališče ima na območju občine Jesenice,
  • vsi neto dohodki in prejemki upravičenca za največ 60 odstotkov presegajo cenzus upravičenosti do denarne socialne pomoči,
  • mu je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
  • je v tekočem letu že uveljavljal možne državne socialne pomoči za rešitev stiske.

Povezava do vloge: Povezava do vloge