Skok na osrednjo vsebino

Projekti

O projektu Naslov projekta: MOBILNI TURISTIČNI INKUBATOR (akronim projekta MOTOR) Program: Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013 Št. javnega razpisa: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba Vrednost projekta: 1.287.000 evrov, od tega znaša za slovensko stran 567.000 evrov. Financiranje: Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev Vodilni partner: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj Projektni partnerji: Občina Jesenice (v projektu tudi Turizem Bohinj - javni zavod za pospeševanje turizma , L’Ente Fondazione BiT Planota, DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l., Provincia di Ravenna, Provincia di Ferrara, PROVINCIA DI ROVIGO, INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale – Dipartimento Progetti di Sviluppo) Trajanje projekta: 1.9.2011 - 30.10.2014 Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek Kontaktna oseba: Aleksandra…
Naslov projekta: Gregorjevo na podeželju Naročnik: OBČINA JESENICECesta železarjev 64270 Jesenicedavčna številka: 39795888EMŠ: 5874335000 Zastopnik naročnika: Tomaž Tom Mencinger, župan Kontaktna oseba: Metka Zalokar, Oddelek za gospodarstvo Izvajalec: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) Tržaška cesta 21000 Ljubljanadavčna številka: SI68956029EMŠ: 5215412 Soizvajalec programa: Aljoša Žnidar Povezava na spletno stran projekta: Gregorjevo na podeželju
jul  2011 04
O projektu Naslov projekta: Valorizacija in promocija turističnih “slow” poti med Italijo in Slovenijo (akronim projekta: SLOWTOURISM) Program: Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013 Št. javnega razpisa: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009, št. 01/2009 Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba Financiranje: Strateški projekt SLOWTOURISM sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev. Vodilni partner: Delta 2000 Soc. Cons. A l.r. Projektni partnerji: Občina Jesenice Trajanje projekta: 1.5.2010 do 30.6.2014 Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek Kontaktna oseba: Aleksandra Orel
  Naziv operacije: Celostna obnova urbanega središča Stara Sava Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 4.750,000,00 EUR, sofinanciranje v višini 85% upravičenih stroškov, največ do 2.907.665,00EUR Datum začetka in konca operacije: 11.8.2010 – 31.12.2012 Kontaktne osebe: mag. Vera Djurić Drozdek Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Kratek opis operacije Investitor v projekt Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (krajše CEUSS) je Občina Jesenice, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger. Občina Jesenice kot samostojna občina od leta 1995 izvaja z zakonom predpisane naloge, posebno pozornost pa namenja enakomernemu in skladnemu razvoju celotne občine in izvajanju Strategije ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic ter Strategije razvoja občine Jesenice. Osnovni namen investicije  je povečanje atraktivnosti degradiranega in delno opuščenega urbanega območja Stara Sava s prenovo zgradb, ulic in tgov. Zaradi ponovne vzpostavitve starega mestnega jedra Stara Sava bodo organizacije na tem območju…
  Naziv operacije: OBNOVA OBJEKTA »KOLPERNA« V MUZEJSKEM KOMPLEKSU STARA SAVA NA JESENICAH ZAKLJUČENO Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov Razvojna prioriteta: Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov Prednostna usmeritev: 3.2. Mreženje kulturnih potencialov Ministrstvo za kulturo
dec  2008 01
Gorenjska je regija z največ zgodovinskimi mesti v Sloveniji. Mestna središča predstavljajo pomembno kulturno dediščino in razvojno priložnost, so pa tudi prostor, kjer se prepleta veliko različnih dejavnosti, odnosov, konfliktov. V mestnih jedrih se srečujejo interesi prebivalcev, obiskovalcev, trgovcev,  muzealcev, organizatorjev prireditev, mladih, voznikov, pešcev,... Žal v  Sloveniji za reševanje tovrstnih problemov, pospeševanje razvojna mest in njihovo prenovo nimamo celovite medresorsko usklajene politike. Prav zato se je 5 največjih gorenjskih občin Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Tržič in Jesenice skupaj z Združenjem zgodovinskim mest Slovenije in nosilcem Razvojno agencija Gorenjske BSC Kranj odločilo bolj načrtno pristopiti k usmerjanju razvojna mestnih jeder.