Projekti

Naziv projekta: OBVOZNA CESTA LIPCE – ČRNA VAS Višina skupnih stroškov projekta: 907.307,53 EUR, od tega gradnja 528.123,53 EUR, nadzor 12.336,00 EUR, nakup potrebnih zemljišč in zgradb 366.848,00 EUR. Sofinanciranje gradbenih del in stroškov nadzora s sredstvi 23. člena Zakona o financiranju občin v višini 101.915,00 EUR Izvajanje gradbenih del: Gradnja se bo predvidoma izvajala od septembra 2016 2009 – avgusta 2017 Izvajalec gradbenih del: Gorenjska Gradbena družba d.d, Jezerska cesta 20, Kranj Izvajalec nadzora: gradbeni nadzor – GRADBENI NADZOR, Slavko Bassanese s.p., Posavec 36, Podnart geomehanski nadzor - Geocenter DP, mehanika tal, Danica Peček s.p., Vrhovci, CestaXII/4, Ljubljana koordinator za varstvo pri delu - MAHER Smukavec Klemen s.p., Češnjica 82, Srednja vas v Bohinju Kontaktne osebe: Marko Markelj
O projektu Naslov projekta:  IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI IN ATRAKTIVNOSTI GORSKIH OBMEJNIH OBMOČIJ (akronim projekta IDAGO) Program: Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013 Št. javnega razpisa: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 Prednostna naloga: 1 OKOLJE, TRANSPORT IN TRAJNOSTNA TERITORIALNA INTEGRACIJA Financiranje: Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev. Vodilni partner: Comune di Tarviso Projektni partnerji: Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico Trajanje projekta: 1.10.2011 do 30.4.2015 Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek Kontaktna oseba: Aleksandra Orel
mar  2015 17
Naslov projekta: Julius - Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do Jadrana Program: http://www.ita-slo.eu/slo/ Operativni program: Operativni program “Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013” Št. javnega razpisa: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 Prednostna naloga: Socialna integracija Financiranje: Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev. Vodilni partner: Comune di Monfalcone Projektni partnerji: Comune di Codroipo, Unione della Romagna Faentina - Ufficio Associato del Turismo, INFORMEST, GAM Spinea, Comune Ampezzo, GAL Carso, Mestna občina Ljubljana – Javni Zavod Src Tivoli, Občina Jesenice, Občina Postojna, Društvo za razvoj plezalne kulture, Associazione per lo sviluppo della cultura dell’arrampicata, Društvo za gorsko kulturo, Triglavski narodni park Trajanje projekta: od septembra 2011 do aprila 2015 Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek Kontaktna oseba: Aleksandra Orel Vrednost aktivnosti za Občini Jesenice:…
dec  2014 01
City impulses Številka operacije OP13.5.2.02.0016.05 Vrednost aktivnosti Občina Jesenice 214.351,00 € Sofinancer Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj (85% upravičenih stroškov), Republika Slovenija (10% upravičenih stroškov) Program Operativni program Slovenija – Avstrija 2007-2013 Prednostna naloga 2 Trajnostni in skladen razvoj; Razvoj naselij in regionalni razvoj Vodilni partner Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH Projektni partnerji Weizer Energie- Innovations- Zentrum, Stadtgemeinde Ferlach, Stadt Graz, Občina Jesenice, Mestna občina Velenje Trajanje 2012 - 2014
Naziv operacije: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE – izgradnja terciarne stopnje čiščenja na CČN Jesenice Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda Prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 7.279.879,00 EUR, sofinanciranje v višini 82,32% upravičenih stroškov, največ do 5.992.796,39 EUR Datum začetka in konca operacije: april 2009 – september 2015 Kontaktne osebe: Marko Markelj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Predstavitev projekta: www.zgornjasava.si
Naziv operacije: Energetska sanacija OŠ Tone Čufar – zamenjava stavbnega pohištva Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije Prednostna usmeritev: Energetska sanacija javnih stavb Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
Naziv operacije: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE - izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda Prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 7.279.879,00 EUR, sofinanciranje v višini 82,32% upravičenih stroškov, največ do 5.992.796,39 EUR Datum začetka in konca operacije: april 2009 – avgust 2015 Kontaktne osebe: Marko Markelj, Urša Zakrajšek Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Predstavitev projekta: www.zgornjasava.si
Naziv operacije:  ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – II. FAZA Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 - 2013 Razvojna prioriteta: Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
Naziv operacije: INDUSTRIJSKO OBRTNA CONA ČRNA VAS Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih regij Razvojna prioriteta: 4. Razvoj regij Prednostna usmeritev: 4.1. Regionalni razvojni programi Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 898.025,61 EUR, sofinanciranje v višini do 411.683,05 EUR Datum začetka in konca operacije: september 2008 – december 2013 Kontaktne osebe: Marko Markelj  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
O projektu Naslov projekta: SY_CULTour – Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih potencialov v manj razvitih podeželskih območjih Program:  Mednarodni (transnacionalni) projekt v okviru programa Jugovzhodna Evropa Št. javnega razpisa: SEE/B/0017/4.3/X Prednostna naloga: Razvoj transnacionalnih sinergij za območja trajnostne rasti Financiranje: Projekt sofinanciran v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj ter lastnih sredstev Vodilni partner: Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Projektni partner: Geografski inštitut Antona Melika (Slovenija), Provinca Trentino (Italija), Gorska skupnost Sirentina (Italija), Regionalni center za razvoj (Slovenija), Razvojno-izobraževalni center Magnesia (Grčija), Trgovinsko-gospodarska zbornica Heraklion (Grčija), Naravoslovno-matematična fakulteta Univerze v Novem Sadu (Srbija), Regionalno inovacijska agencija osrednje podonavske regije (Madžarska), Občina Jesenice (Slovenija) Pridruženi partnerji, opazovalci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Slovenija), Združenje novih kmetovalcev (Grčija), Grško združenje majhnih in srednjevelikih podjetij in obrtnikov (Grčija), Inštitut za kmetijsko ekonomiko (Bolgarija), Združenje svetovalcev v turizmu (Madžarska), Nacionalni inštitut za kmetijsko ekonomiko (Italija), Gospodarska…
O projektu Naslov projekta: MOBILNI TURISTIČNI INKUBATOR (akronim projekta MOTOR) Program: Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013 Št. javnega razpisa: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba Vrednost projekta: 1.287.000 evrov, od tega znaša za slovensko stran 567.000 evrov. Financiranje: Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev Vodilni partner: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj Projektni partnerji: Občina Jesenice (v projektu tudi Turizem Bohinj - javni zavod za pospeševanje turizma , L’Ente Fondazione BiT Planota, DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l., Provincia di Ravenna, Provincia di Ferrara, PROVINCIA DI ROVIGO, INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale – Dipartimento Progetti di Sviluppo) Trajanje projekta: 1.9.2011 - 30.10.2014 Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek Kontaktna oseba: Aleksandra…
Naslov projekta: Gregorjevo na podeželju Naročnik: OBČINA JESENICECesta železarjev 64270 Jesenicedavčna številka: 39795888EMŠ: 5874335000 Zastopnik naročnika: Tomaž Tom Mencinger, župan Kontaktna oseba: Metka Zalokar, Oddelek za gospodarstvo Izvajalec: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) Tržaška cesta 21000 Ljubljanadavčna številka: SI68956029EMŠ: 5215412 Soizvajalec programa: Aljoša Žnidar Povezava na spletno stran projekta: Gregorjevo na podeželju
jul  2011 04
O projektu Naslov projekta: Valorizacija in promocija turističnih “slow” poti med Italijo in Slovenijo (akronim projekta: SLOWTOURISM) Program: Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013 Št. javnega razpisa: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009, št. 01/2009 Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba Financiranje: Strateški projekt SLOWTOURISM sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev. Vodilni partner: Delta 2000 Soc. Cons. A l.r. Projektni partnerji: Občina Jesenice Trajanje projekta: 1.5.2010 do 30.6.2014 Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek Kontaktna oseba: Aleksandra Orel
  Naziv operacije: Celostna obnova urbanega središča Stara Sava Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 4.750,000,00 EUR, sofinanciranje v višini 85% upravičenih stroškov, največ do 2.907.665,00EUR Datum začetka in konca operacije: 11.8.2010 – 31.12.2012 Kontaktne osebe: mag. Vera Djurić Drozdek Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Kratek opis operacije Investitor v projekt Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (krajše CEUSS) je Občina Jesenice, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger. Občina Jesenice kot samostojna občina od leta 1995 izvaja z zakonom predpisane naloge, posebno pozornost pa namenja enakomernemu in skladnemu razvoju celotne občine in izvajanju Strategije ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic ter Strategije razvoja občine Jesenice. Osnovni namen investicije  je povečanje atraktivnosti degradiranega in delno opuščenega urbanega območja Stara Sava s prenovo zgradb, ulic in tgov. Zaradi ponovne vzpostavitve starega mestnega jedra Stara Sava bodo organizacije na tem območju…
  Naziv operacije: OBNOVA OBJEKTA »KOLPERNA« V MUZEJSKEM KOMPLEKSU STARA SAVA NA JESENICAH ZAKLJUČENO Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov Razvojna prioriteta: Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov Prednostna usmeritev: 3.2. Mreženje kulturnih potencialov Ministrstvo za kulturo
dec  2008 01
Gorenjska je regija z največ zgodovinskimi mesti v Sloveniji. Mestna središča predstavljajo pomembno kulturno dediščino in razvojno priložnost, so pa tudi prostor, kjer se prepleta veliko različnih dejavnosti, odnosov, konfliktov. V mestnih jedrih se srečujejo interesi prebivalcev, obiskovalcev, trgovcev,  muzealcev, organizatorjev prireditev, mladih, voznikov, pešcev,... Žal v  Sloveniji za reševanje tovrstnih problemov, pospeševanje razvojna mest in njihovo prenovo nimamo celovite medresorsko usklajene politike. Prav zato se je 5 največjih gorenjskih občin Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Tržič in Jesenice skupaj z Združenjem zgodovinskim mest Slovenije in nosilcem Razvojno agencija Gorenjske BSC Kranj odločilo bolj načrtno pristopiti k usmerjanju razvojna mestnih jeder.